21 Januara, 2021

Saopštenje za javnost – CARE International Balkans

CARE International Balkans pruža bezrezervnu podršku svim ženama koje su hrabro odlučile da prijave seksualno uznemiravanje i zlostavljanje i time ukažu na ukorenjene probleme u našim društvima. Svako ima pravo na život bez seksualnog uznemiravanja, iskorištavanja i zlostavljanja i svako od nas nosi odgovornost za sprečavanja takvih pojava.

Zemlje regiona su još uvijek duboko patrijarhalna društva sa jasnom raspodjelom moći u kojima rodne norme oblikuju živote devojčica i žena, ali i dječaka i muškaraca da prate ustaljene obrasce koji nalažu šutnju i prihvatanje, jer je ’oduvijek bilo tako’, u kojima se ne suprotstavlja onima koji su na položaju i imaju moć,  kako u porodici, tako i na radnom mjestu, u institucionalnom i obrazovnom okruženju.

Važno je istaknuti da se nasilje, uznemiravanje i zlostavljanje dešava na svakodnevno nivou i da većina djevojčica i žena nije spremno da prijavi, niti istupi javno. Milena Radulović je svojim javnim istupanjem uspjela da otvori prostor za razgovor i ukaže na ove probleme. Ona je postala simbol i ukazala na prijeko potrebno ulaganje u prevenciju, nadzor i unapređenje postupaka zaštite osoba koje su pretrpjele nasilje – koje ostaje pitanje svih nas, građana i građanki, organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava ali i državnih institucija koje trebaju pokazati veću osjetljivost i spremnost djelovanja.

Snažno podržavamo inicijative iz čitavog regiona za prijavljivanje počinilaca koje su dobile na značaju nakon Milenine hrabre reakcije i verujemo da je ovo put ka postavljanju ove teme u prvi plan.

CARE apeluje na sve organizacije, bilo privatne ili državne da pojačaju svoje politike nadzora i direktne podrške te razviju sisteme orijentisane prema svima koji su preživjeli bilo koji oblik seksualnog nasilja, uznemiravanja, iskorištavanja i zlostavljanja, te ih ohrabrile za prijavljivanje.

Apelujemo na sve medije, portale i ostale kanale komuniciranja da prilikom izvještavanja poštuju privatnost i dostojanstvo svih koji prijave ovakav čin kako bi ih zaštitili, kao i na sve građane i građanke na društvenim mrežama i na taj način dali svoj doprinos izbjegavanju ponovne viktimizacije osoba koje su preživjele traumu, ali i povrede časti trećih lica koja se posredno/neposredno pojavljuju u slučaju. Seksualno zlostavljanje, uznemiravanje i iskorištavanje ne zastarjeva i apelujemo na sve da se uzdrže od ulaženja u analize trenutka prijavljivanja počinilaca.

Od nadležnih organa, očekujemo unapređenje sistema i nepristrasno djelovanje koje će služiti kao primjer i drugim osobama koje su pretrpjele nasilje da se oslone na institucije, kao što očekujemo da počinioci budu procesuirani i primjereno kažnjeni.

Obrazovni sistem je prva stepenice socijalizacije nakon porodice, koji oblikuje decu i mlade ljude i uči ih normama ponašanja i zbog toga CARE kroz svoj dugogodišnji rad sa mladima insistira na promeni društvenih normi i ponašanja, s posebnim fokusom na mladiće i muškarce, te na uključivanje i obuku obrazovnog osoblja na teme rodne ravnopravnosti, nenasilja i zdravih stilova života.

Nijedna osoba ne traži da bude zlostavljana, uznemiravana i iskorištavana niti se može kriviti za počinjeno nasilje.

#PrijaviNasilje #NisiSama #NisamTražila

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive