Saopštenje za javnost – CARE International Balkans

21 јануара, 2021 Vesti

CARE International Balkans pruža bezrezervnu podršku svim ženama koje su hrabro odlučile da prijave seksualno uznemiravanje i zlostavljanje i time ukažu na ukorenjene probleme u našim društvima. Svako ima pravo na život bez seksualnog uznemiravanja, iskorišćavanja i zlostavljanja i svako od nas nosi odgovornost za sprečavanja takvih pojava.

Zemlje regiona su još uvek duboko patrijarhalna društva sa jasnom raspodelom moći u kojima rodne norme oblikuju živote devojčica i žena, ali i dečaka i muškaraca da prate ustaljene obrasce koji nalažu ćutanje i prihvatanje, jer je ’oduvek bilo tako’, u kojima se ne suprotstavlja onima koji su na položaju i imaju moć, kako u porodici, tako i na radnom mestu, u institucionalnom i obrazovnom okruženju.

Važno je istaknuti da se nasilje, uznemiravanje i zlostavljanje dešava na svakodnevno nivou i da većina devojčica i žena nije spremno da prijavi, niti istupi javno. Milena Radulović je svojim javnim istupanjem uspela da otvori prostor za razgovor i ukaže na ove probleme. Ona je postala simbol i ukazala na preko potrebno ulaganje u prevenciju, nadzor i unapređenje postupaka zaštite osoba koje su pretrpele nasilje – koje ostaje pitanje svih nas, građana i građanki, organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava, ali i državnih institucija koje trebaju pokazati veću osetljivost i spremnost na delovanje.

Snažno podržavamo inicijative iz čitavog regiona za prijavljivanje počinilaca koje su dobile na značaju nakon Milenine hrabre reakcije i verujemo da je ovo put ka postavljanju ove teme u prvi plan.

CARE apeluje na sve organizacije, bilo privatne ili državne da pojačaju svoje politike nadzora i direktne podrške te razviju sisteme orijentisane prema svima koji su preživeli bilo koji oblik seksualnog nasilja, uznemiravanja, iskorištavanja i zlostavljanja, te ih ohrabrile za prijavljivanje.

Apelujemo na sve medije, portale i ostale kanale komuniciranja da prilikom izveštavanja poštuju privatnost i dostojanstvo svih koji prijave ovakav čin kako bi ih zaštitili, kao i na sve građane i građanke na društvenim mrežama i na taj način dali svoj doprinos izbegavanju ponovne viktimizacije osoba koje su preživele traumu, ali i povrede časti trećih lica koja se posredno/neposredno pojavljuju u slučaju. Seksualno zlostavljanje, uznemiravanje i iskorištavanje ne zastareva i apelujemo na sve da se uzdrže od ulaženja u analize trenutka prijavljivanja počinilaca.

Od nadležnih organa, očekujemo unapređenje sistema i nepristrasno delovanje koje će služiti kao primer i drugim osobama koje su pretrpele nasilje da se oslone na institucije, kao što očekujemo da počinioci budu procesuirani i primereno kažnjeni.

Obrazovni sistem je prva stepenice socijalizacije nakon porodice, koji oblikuje decu i mlade ljude i uči ih normama ponašanja i zbog toga CARE kroz svoj dugogodišnji rad sa mladima insistira na promeni društvenih normi i ponašanja, s posebnim fokusom na mladiće i muškarce, te na uključivanje i obuku obrazovnog osoblja na teme rodne ravnopravnosti, nenasilja i zdravih stilova života.

Nijedna osoba ne traži da bude zlostavljana, uznemiravana i iskorištavana niti se može kriviti za počinjeno nasilje.

#PrijaviNasilje #NisiSama #NisamTražila

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023