Širimo mrežu stručnjaka/kinja koji promovišu aktivno očinstvo

23 Jula, 2020 Vijesti

Rodne ravnopravnosti nema bez ravnopravne podjele tereta neplaćenog rada koji uključuje poslove brige za djecu i domaćinstvo.

Status M već godinama promoviše angažovano očinstvo i potiče muškarce da postanu aktivne i brižne tate. Osim implementacije Programa T kroz radionice s očevima u vrtićima i kaznionicama te organizacije godišnjeg Festivala tata, aktivno radimo i sa stručnjacima/kinjama. Posljednjih godina educirali smo brojne stručnjake/kinje i potaknuli ih da u svom radu promovišu rodnu ravnopravnost u porodičnom životu.

Posljednji u nizu takvih seminara održan je 9. i 10. jula, a okupio je 15 socijalnih radnika/ca i psihologa/ginja koji rade s muškarcima. Cilj nam je bio upoznati učesnike/ce s metodologijom Programa T koji nudi konkretne strategije za uključivanje muškaraca u aktivno roditeljstvo od trudnoće do ranog djetinjstva.

Seminar je pružio zainteresovanim stručnjacima/kinjama alate koji su im potrebni za promovisanje uključenosti muškaraca u brigu o dobrobiti majke i djeteta, od teorijskih postavki do konkretnih radionica za direktan rad s očevima. Učesnici su kroz interaktivne iskustvene metode i implementaciju demonstracijskih radionica stekli znanja i vještine koje su im potrebne za samostalan rad s očevima i budućim očevima na ohrabrivanju preuzimanja aktivne roditeljske uloge s ciljem promovisanja rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja nad ženama i djecom.

Učesnici/e su bili izuzetno zadovoljni seminarom. Mnogi su izjavili da  će im sadržaj seminara biti jako koristan za budući rad, a osobito demonstracijske radionice u okviru koji su mogli naučeno staviti u praksu. Takođe su rekli da su zainteresovani za buduću saradnju sa Statusom M na ovim temama.

Nije bilo lako izabrati učesnike/ce između više od 90 kvalitetnih prijava. Zbog zdravstvenih razloga odlučili smo se za rad u maloj grupi, ali na jesen planiramo organizovati još dva dvodnevna seminara kako bismo što većem broju zainteresovanih dali mogućnost učešća.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja među mladima na Zapadnom Balkanu”, koji provodi CARE International na Balkanu i partneri, a podržava ga Oak fondacija i Austrijska razvojna agencija.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023