Širimo mrežu stručnjaka/kinja koji promovišu aktivno očinstvo

23 јула, 2020 Vesti

Rodne ravnopravnosti nema bez ravnopravne podele tereta neplaćenog rada koji uključuje poslove brige za decu i domaćinstvo.

Status M već godinama promoviše angažovano očinstvo i podržava muškarce da postanu aktivne i brižne tate. Osim sprovođenja Programa T kroz radionice s očevima u vrtićima i zatvorima te organizacije godišnjeg Festivala tata, aktivno radimo i sa stručnjacima/kinjama. Poslednjih godina obrazovali smo brojne stručnjake/kinje i podstakli ih da u svom radu promovišu rodnu ravnopravnost u porodičnom životu.

Poslednji u nizu takvih seminara održan je 9. i 10. jula, a okupio je 15 socijalnih radnika/ca i psihologa/ginja koji rade s muškarcima. Cilj nam je bio da upoznamo učesnike/ce sa metodologijom Programa T koji nudi konkretne strategije za uključivanje muškaraca u aktivno roditeljstvo od trudnoće do ranog detinjstva.

Seminar je pružio zainteresovanim stručnjacima/kinjama alate koji su im potrebni za promovisanje uključenosti muškaraca u brigu o dobrobiti majke i deteta, od teorijskih postavki do konkretnih radionica za direktan rad s očevima. Učesnici/ce su kroz interaktivne iskustvene metode i sprovođenje pokaznih radionica stekli znanja i veštine koje su im potrebne za samostalan rad s očevima i budućim očevima na promovisanju preuzimanja aktivne roditeljske uloge s ciljem promocije rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja nad ženama i decom.

Učesnici/ce su bili veoma zadovoljni seminarom. Mnogi su izjavili da će im sadržaj seminara biti jako koristan za budući rad, a posebno pokazne radionice u okviru koji su mogli  da naučeno sprovedu u delo. Takođe su rekli da su zainteresovani za buduću saradnju sa Statusu M u vezi ove teme.

Nije bilo lako izabrati učesnike/ce između više od 90 kvalitetnih prijava. Zbog zdravstvenih razloga odlučili smo se za rad u maloj grupi, ali na jesen planiramo organizovati još dva dvodnevna seminara kako bismo što većem broju zainteresovanih dali mogućnost učešća.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta “Muškarci i dečaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja među mladima na Zapadnom Balkanu”, koji sprovodi CARE International na Balkanu i partneri, a podržava ga Oak Fondacija i Austrijska razvojna agencija.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023