Kratki film „Mogu li da te poljubim“ koji mladima objašnjava pristanak

30 Marta, 2020 Kino, Vijesti

Kratki film „Mogu li da te poljubim“ ima za cilj da mladima bolje objasni šta je pristanak i da ih podstakne da stvaraju sopstvene reakcije komentarisanjem, dijeljenjem ili preispitivanjem.

Ovaj kratki film govori o situacijama u kojima se mladi mogu naći a koje su povezane sa pristankom nakon čega je održana radionica sa diskusijom na kojoj su učestvovali neki od naših članova BMK sa Kosova. Nakon projekcije filma oni su komentarisali ovaj kratki film i rekli su nam da se naši mladi svakodnevno suočavaju sa ovakvim situacijama. Kratki film “Mogu li da te poljubim” vrlo dobro objašnjava pristanak i koliko on mora biti jasan.

Pošto je ova tema veoma povezana sa ciljevima projekta Inicijativa mladića tako da svi možemo doprinijeti zdravoj i sretnoj mladosti, BMK Kosovo prikazao je ovaj kratki film prošle godine tokom 16 dana aktivizma, kao i prije održavanja pozorišnog foruma na kojem su učestvovali njegovi članovi. 

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta Inicijativa mladića, kojeg implementira CARE International Balkan u partnerstvu sa SIT – Centrom za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje i uz podršku ACT NOW.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023