Kratki film „Mogu li da te poljubim“ koji mladima objašnjava pristanak

30 марта, 2020 Kino, Vesti

Kratki film „Mogu li da te poljubim“ ima za cilj da mladima bolje objasni šta je pristanak i da ih podstakne da reaguju komentarisanjem, deljenjem ili preispitivanjem svojih misli i postupaka.

Ovaj kratki film je snimljen kako bi ukazao na različite situacije u kojima se mladi mogu naći, a koje su povezane sa pristankom. Kao dodatak filmu, ubačeni su delovi radionice na kojoj su učestvovali neki od naših članova BMK sa Kosova. Nakon projekcije filma oni su komentarisali ovaj kratki film, a glavne njihove poruke govore o tome da se naši mladi svakodnevno suočavaju sa ovakvim situacijama. Kratki film „Mogu li da te poljubim“ vrlo dobro objašnjava pristanak i koliko on mora biti jasan.

Pošto je ova tema veoma povezana sa ciljevima projekta Inicijativa mladića tako da svi možemo doprineti zdravom i srećnom odrastanju, BMK Kosovo prikazao je ovaj kratki film prošle godine tokom 16 dana aktivizma, kao i prije održavanja pozorišnog foruma na kojem su učestvovali njegovi članovi. 

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta Inicijativa mladića, kojeg implementira CARE International Balkans u partnerstvu sa SIT – Centrom za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje i uz podršku ACT NOW.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023