Predstavljanje rezultata našeg rada na petoj konferenciji “0% tolerancije na nasilje u školama”

2 Septembra, 2018 Regija, YMI

Youth Power, CARE partnerska organizacije, je 29.8.2018.godine  bila dio organizacijskog tima konferencije “0% tolerancije na nasilje u školama” u Centru za kulturu Mostar. Konferencija je bila prilika da se predstave aktivnosti koje su se  implementirale u 8 srednjih škola u HNK/HNŽ, tokom protekle školske godine.

Cilj konferencije je bio stvaranje i razvoj sigurnog i poticajnog okruženja u odgojno-obrazovnim ustanovama čime se ostvaruje pravo svakog djeteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja. Partneri konferencije su: nevladina organizacija Youth Power iz Mostara, Centar za omladinski aktivizam iz Sarajeva, Genesis Project iz Banja Luke, TPO Fondacije iz Sarajeva, Centar za ljudska prava i Udruženje za psihološku podršku iz Mostara, te Pedagoški zavod i Zavod za školstvo.

Nedim Mičijević, program menadžer nevladine organizacije Youth Power je rekao da planiraju da rade na ovom projektu još dvije godine.

“Snaga Mladih  je kroz ovaj projekt, u suradnji sa ministarstvom, prvi  dio programa radila  već četiri godine te još planiramo raditi na projektu dvije godine. Program je baziran na promociji zdravijih životnih stilova i prevenciji nasilja u srednjim školama kroz vršnjačku edukaciju i stručno usavršavanje pedagoga kako bi škole same mogle provoditi isti program.”

Ova aktivnost je implementirana u sklopu projekta “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa”. Ovaj projekt je podržan od strane Švicarske Vlade i OAK Fondacije a implementira se uz podršku CARE International, Balkans.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023