Konferencija MenCare

4 Novembra, 2012 Regija

Od 4. do 7. novembra Status:M je u saradnji sa organizacijama Promundo, UNFPA i CARE International organizovao konferenciju MenCare.

Konferencija je predstavljala strateški sastanak na kojem je učestvovalo više od 40 različitih NVO i institucija. MenCare je kampanja koja ima za cilj da promoviše vrstu maskuliniteta u kojoj su muškarci ti koji vode brigu. Kampanja je rodno transformativna, usmjerena na muškarce koji brinu o djeci.

Na sastanku su predstavljena iskustva i mogućnosti za saradnju u budućnosti. Status:M će zadržati poziciju koordinatora ove kampanje u Hrvatskoj. CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) iz Hrvatske je takođe učestvovao u radu konferencije.

Nakon ovog sastanka u naše aktivnosti biće uključeni mladi očevi i rad sa muškarcima na promovisanju zabrinutosti i ponašanja (maskulinitet), koji uključuju i brigu o djeci.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023