ADA komponenta

Projekat “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu” je započet 1. oktobra 2017. godine i podržan od strane Austrijske razvojne agencije.

Projekat Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu ili projekat Inicijativa mladića II (YMI II) nadovezuje se na CARE-ove sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv interpersonalnog i rodno zasnovanog nasilja (RZN) kao i na unapređivanje rodne ravnopravnosti u regionu i razmatranje preventivnih pitanja u vezi sa ekstremizmom i nasiljem mladih. Cilj projekta je da se obezbijedi pozitivno i mirno društvo za mlade ljude u Srbiji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini, koje podržava rodnu ravnopravnost i smanjuje interpersonalno nasilje i njegov ekstremizam. Specifični cilj projekta je poboljšanje kapaciteta omladinskih NVO i vlada za integraciju Programa Youth (mladi) – kurikulum životnih vještina u postojeće strategije obrazovne i omladinske politike i jačanje napora vlada i civilnog društva koji se odnose na uključivanje mladih ugroženih ekstremizmom.

Ovaj projekat ima za cilj povećanje obima i uključivanje ranijih dostignuća vezanih za implementaciju Programa rodno transformativnih životnih vještina, ili skraćeno Programa Y, putem ciljanog zagovaranja i bliske saradnje sa zainteresovanim stranama kroz podršku pokretu/izgradnji koalicije putem izgradnje novih saveza koji angažuju roditelje i građane u podršci rodno ravnopravnom programu edukacije fokusiranom na životne vještine. Jedan od glavnih ciljeva projekta je razvoj edukativnih alata za proširenje takvih aktivnosti kao što su online edukacija i saradnja sa univerzitetima u obuci novih edukatora. Da bi se poboljšao ovaj proces, CARE će pokrenuti Program Y u odabranim srednjim stručnim školama pri čemu će škole preuzeti vodeću ulogu u implementaciji uz podršku CARE-ovih lokalnih partnera i odabraće saveznike među profesorima, koji će djelovati kao treneri trenera (ToT) i mladih uključenih kao vršnjački edukatori. Pored toga, novi sveobuhvatni model, Program Y plus će biti pokrenut u saradnji sa izabranom grupom mladih ugroženih nasiljem i ekstremizmom.

Ovaj model ima za cilj da osnaži veze u zajednici i da analizira višestruke slojeve isključenosti koji često vode ka ekstremizmu. CARE-ove lokalne partnerske organizacije su sve više prepoznate kao ključni igrači od strane javnih aktera u oblasti angažovanja muškaraca, omladinskog rada i rodne ravnopravnosti. Uz podršku ovog projekta, partneri će pokrenuti kampanje koje ciljaju mlade i odabrane zajednice, u pogledu govora mržnje i promovisanja pozitivnih uloga svih članova zajednice u rješavanju pitanja ekstremizma i nasilja. Projekat će se prvenstveno nadovezati na korištenje društvenih medija, ali će takođe uključiti popularne medije i umjetnosti za dalje slanje poruka i dopiranje do ugroženih grupa. Relevantne zainteresovane strane podrazumijevaju ministarstva obrazovanja, javne gender agencije, akademske institucije, srednje škole, edukatore, medije i druge relevantne aktere.

Projekat Inicijativa mladića II će biti implementiran u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji i biće namijenjen mladima, posebno mladićima ugroženim nasiljem, anti-socijalnim ponašanjem i jačanju ključnih vještina, znanja i stavova koji podržavaju poboljšanje ponašanja u pogledu rodno ravnopravnih normi i nenasilja.

Ukupno 56.800 ljudi će biti direktno obuhvaćeno ovim projektom: 150 profesora, 5.000 učenika, 150 studenata, 50.200 mladih, 1.100 roditelja/građana, 100 članova zajednice i 100 vođa pokreta.

Trajanje:

1. oktobar 2017 – 30. septembar 2020

Partneri:

Center E8 - Belgrade
YMCA
Act for Society – Tirana
Institute Perpetuum Mobile – Banja Luka
SMART kolektiv Belgrade
SIT

Podržali:

ADC - Austrian Development Cooperation
OAK - OAK Foundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023