Filozofija

Mladići kao tinejdžeri na Balkanu demonstriraju brojne rizike i izazove u svakodnevnom životu. Ovo je kritična faza u razvoju adolescentnih dječaka na Balkanu, posebno u pogledu društvenog i vršnjačkog utjecaja.

Mladići ispituju i izgrađuju svoje stavove i ponašanje u pogledu muškosti na osnovu tih utjecaja. Regionalne tenzije i ekonomska kriza povećavaju neizvjesnost vezanu uz budućnost dječaka uopće. Mnogi od njih se svakodnevno susreću s nasiljem, bilo kao žrtve ili kao počinitelji. Osim toga, mnogi imaju pristrane stavove i ponašanja vezana uz rod, što utječe na njihove odnose te ih izlaže većem riziku od nezdravog načina života.

Ova regija se i dalje suočava s nasiljem među mladima, od nasilja vezanim za nacionalizm i politiku, rodno uvjetovanim i homofobnim nasiljem, do nasilničkog ponašanja u školama. Patrijarhalna društva su pod snažnim utjecajem vjerskih institucija. Politička elita i mediji i dalje promoviraju nezdravu verziju maskuliniteta za mlade muškarce – često s negativnim posljedicama za mlade ljude u cijeloj regiji.

Vjerujemo da se bavljenjem pitanjem rodne nejednakosti i promoviranjem zdrave verzije maskuliniteta i muškosti, dječacima/mladićima pruža prilika za ostvarivanjem svog punog potencijala u društvu. U društvima gdje je rodna ravnopravnost najviše rasprostranjena, prednosti za muškarce i za žene vide se u ravnopravnijim odnosima, boljem zdravlju muškaraca i većim ljudskim pravima za sve građane/ke.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023