Faza I i II (2007-2013)

Opis projekta

Tijekom proteklih 18 godina prisustva na Balkanu CARE se bavio rješavanjem pitanja razvoja mladih osoba, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, osnaživanja žena i mobilizacije zajednice. Nastojanje angažiranja mladića (uzrasta od 13-19 godina) na rješavanju problema nasilja i štetnih praksi maskuliniteta pojavilo se iz ovog institucionalnog puta učenja koji je podrazumijevao blisku suradnju s lokalnim partnerskim organizacijama. Donatorskim sredstvima dobivenim od Ministarstva vanjskih poslova Norveške, preko CARE Norveška, podržana je ova sedmogodišnja inicijativa (koja je završena u studenom 2013. godine) suočavanja s izazovom dekonstrukcije pojmova maskuliniteta i promoviranja rodne ravnopravnosti na regionalnoj razini. Projekat je također podržan od strane MOTT i OAK Fondacije.

Inicijativa mladića podijeljena je u dvije faze. Faza I je pilot faza (2007-2010) koja je prilagodila metodologiju programa/kurikuluma originalno razvijenog od strane Instituta Promundo u Latinskoj Americi i na Karibima, a koji je testiran u 5 škola. U Fazi II (2011-2013) su primijenjene efikasne strategije prve faze s ciljem proširivanja metodologije u više škola, dostizanje ciljne grupe izvan škola, proširivanje svoje geografske pokrivenosti i promoviranje usvajanje ovog programa na državnoj razini.

Na ovom projektu surađuje nekoliko lokalnih partnera i dva međunarodna partnera u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, Mostar i Sarajevo), Hrvatskoj (Zagreb), Srbiji (Beograd) i, samo u Fazi II, na Kosovu (Priština i Sjeverna Mitrovica). Institut Promundo, NGO sa sjedištem u Brazilu, s dugogodišnjim iskustvom u rješavanju problema promjene ponašanja kod mladih vezano uz pitanja nasilja i zdravlja, podržava razvoj kampanje i metodologiju programa. Međunarodni centar za istraživanje o ženama (ICRW) pruža tehničku podršku u razvoju osnovne, monitoring, evaluacije i istraživačke metodologije. Lokalni partneri uključuju udruge mladih i udruge za mlade: Status:M (Zagreb), Centar za promociju zdravih stilova života E8 (Beograd), Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY (Sarajevo), Perpetuum Mobile: Centar za razvoj mladih i zajednice (Banja Luka), Altruist (Mostar), Mreža vršnjačkih edukatora (Priština), Omladinski edukativni klub Sinergija i Centar za razvoj zajednica (Sjeverna Mitrovica). SMART Kolektiv sa sjedištem u Beogradu pruža podršku kako za razvoj kampanje tako i za medijsku kampanju, uključujući dokumentarne filmove o mladićima i nasilju.

Razvojni cilj/predviđeni utjecaj na društvo

Kultura utemeljena na ljudskim pravima, nenasilju i zdravom životnim stilovima mladića i djevojki i generalno u zajednici širom zapadnog Balkana.

Cilj projekta (svrha/predviđeni ishod)

Mladići između 14 i 18 godina imaju stavove i pokazuju ponašanja koja podržavaju rodno ravnopravnije društvene norme, zdravije životne stilove i obeshrabruju nasilničko ponašanje usmjereno protiv zajednice, žena i vršnjaka/inja.

Početno i završno kvantitativno istraživanje biti će provedeno s ciljem prikazivanja promjena u stavovima i ponašanju.

Preduvjeti/faktori rizika

Ciljani mladići i djevojke pokazuju zainteresiranost i sudjeluju u projektnim radionicama i aktivnostima kampanje.

Lokacija

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i UNMIK/Kosovo

Partnerske organizacije

Lokalne partnerske organizacije
Međunarodne partnerske organizacije
Zapadni Balkan, regionalne partnerske organizacije
Donatori
Ministarstvo spoljnih poslova Norveške
Trajanje
38 mjeseci 01. prosinac 2010 – 30. studeni 2013
Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023