Faza I i II (2007-2013)

Tokom proteklih 18 godina svog prisustva na Balkanu CARE se bavio rešavanjem pitanja razvoja mladih, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, osnaživanja žena i mobilizacije zajednice. Nastojanje da angažuje mladiće (uzrasta od 13-19 godina) na rešavanju problema nasilja i štetnih praksi maskuliniteta pojavilo se iz ovog institucionalnog puta učenja koji je podrazumevao blisku saradnju sa lokalnim partnerskim organizacijama. Donatorskim sredstvima dobijenim od Ministarstva spoljnih poslova Norveške, preko CARE Norveška, podržana je ova sedmogodišnja inicijativa (koja je završena u novembru 2013. godine) suočavanja sa izazovom dekonstrukcije pojmova maskuliniteta i promovisanja rodne ravnopravnosti na regionalnom nivou. Projekat je takođe podržan od strane MOTT i OAK Fondacije.

Inicijativa mladića je podeljena u dve faze. Faza I je pilot faza (2007-2010) koja je prilagodila metodologiju programa/kurikuluma originalno razvijenog od strane Instituta Promundo u Latinskoj Americi i na Karibima, a koji je testiran u 5 pilot škola. U Fazi II (2011-2013) su primenjene efikasne strategije prve faze sa ciljem da se ova metodologija proširi u više škola, da dosegne ciljne grupe van škola, da proširi svoju geografsku pokrivenost i da promoviše usvajanje ovog programa na državnom nivou.

Na ovom projektu sarađuje nekoliko lokalnih partnera i dva međunarodna partnera u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, Mostar i Sarajevo), Hrvatskoj (Zagreb), Srbiji (Beograd) i, samo u Fazi II, na Kosovu (Priština i Severna Mitrovica). Institut Promundo, NVO sa sedištem u Brazilu, sa dugogodišnjim iskustvom u rešavanju problema promene ponašanja kod mladih vezano za pitanja nasilja i zdravlja, podržava razvoj kampanje i metodologiju programa. Međunarodni centar za istraživanje o ženama (ICRW) pruža tehničku podršku u razvoju osnovne, monitoring, evaluacione i istraživačke metodologije. Lokalni partneri uključuju omladinske NVO: Status M (Zagreb), Centar za promociju zdravih stilova života E8 (Beograd), Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY (Sarajevo), Perpetuum Mobile: Centar za razvoj mladih i zajednice (Banja Luka), Altruist (Mostar), Mreža vršnjačkih edukatora (Priština), Omladinski edukativni klub Sinergija i Centar za razvoj zajednica (Severna Mitrovica). SMART Kolektiv sa sedištem u Beogradu pruža podršku kako za razvoj kampanje tako i za medijsku kampanju, uključujući dokumentarne filmove o mladićima i nasilju.

Razvojni cilj/predviđeni uticaj na društvo

Kultura zasnovana na ljudskim pravima, nenasilju i zdravom razvoju među mladićima i devojkama i uopšte u zajednici širom zapadnog Balkana.

Cilj projekta (svrha/predviđeni ishod)

Mladići uzrasta od 14-18 godina imaju stavove i pokazuju ponašanje koje podržava rodno ravnopravnije društvene norme, zdravije životne stilove i obeshrabruju nasilničko ponašanje usmereno protiv zajednice, žena i vršnjaka.

Početno i završno kvantitativno istraživanje će biti sprovedeno sa ciljem da se pokažu promene u stavovima i ponašanju.

Preduslovi/faktori rizika

Ciljani mladići i devojke pokazuju interesovanje za i učestvuju u projektnim radionicama i aktivnostima kampanje.

Lokacija

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i UNMIK/Kosovo

Partnerske organizacije

Lokalne partnerske organizacije
Međunarodne partnerske organizacije
Zapadni Balkan, regionalne partnerske organizacije
Donatori
Ministarstvo spoljnih poslova Norveške
Trajanje
38 mjeseci 01. decembar 2010 – 30. novembar 2013
Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023