PRONI Brčko nastavlja sa uspješnom realizacijom aktivnosti u okviru YMI projekta!

4 travnja, 2022 Vijesti

PRONI iz Brčkog, partnerska organizacija CARE Internationala i Perpettuum Mobile-a nastavila je sa uspostavljanjem i jačanjem partnerske saradnje na realizaciji projekta Inicijativa mladića.

Ovoga puta, jedna od uspješnih aktivnosti se odnosi na uspostavljanje savjetovališta i Budi muško kancelarije u JU Tehnička škola Brčko. PRONI je realizovao sastanke sa menadžmentom JU Tehničke škole i predsjednicom Društvo psihologa Brčko distrikta, Natašom Jovanović – koji će omogućiti pružanje stručne pomoći za učenike/ce JU Tehničke škole u narednom periodu.

Takođe, PRONI je potpisao Memorandum o saradnji sa Internacionalnim Univerzitetom Brčko. Od sada će studenti/ce moći obavljati praksu kroz realizaciju edukativnih radionica u sklopu projekta “Young Man Initiative”. Pored toga, Program Y koji koristimo kao sveobuhvati priručnik pri sprovođenju edukativnih radionica, studentima će biti raspolaganju kao resurs za izradu diplomskih i master radova.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa III” i projekta “Budućnost za mlade: Mladi kao lideri obrazovanja životnih vještina na Balkanu”, koji podržava Vlada Švicarske, Oak Fondacija, Austrian Development Agency i CARE International Balkans.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023