BMK Mostar protiv zlouporabe droga

31 srpnja, 2020 Vijesti

CARE partnerska organizacija, Youth Power je 26.06.2020. provela kampanju povodom ,,Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga“.

Kampanja je organizovana za članove Budi Muško Kluba Mostar i sve mlade koji su imali želju uključiti se u ove aktivnosti. Cilj je bio upozoriti mlade na problem zlouporabe droge te motivirati ih da zajedno u budućnosti rade na prevenciji ovog problema.

Kampanja je provedena kroz dvije aktivnosti. Prva aktivnost se sastojala od kratkog kviza znanja o problemima zlouporabe droga, gdje su članovi Budi muško kluba preko online platforme odgovarali na ponuđena pitanja. Nakon kviza održana je edukativna radionica.

Članovi su imali priliku educirati se o štetnom utjecaju droga na zdravlje ljudi. Također su razgovarali o tome kako bi oni stvorili društvo bez droga i kako bi oni u budućnosti radili na podizanju svijesti o ovom problemu i štetnim posljedicama koje droga donosi pojedincima, kao i cijelom društvu.

Ova aktivnost se provodi u okviru projekta Inicijativa mladića II: „Promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II“, kojeg su podržali Vlada Švajcarske, Oak Fondacija i CARE International Balkans.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023