Budi Muško klub i u opštini Podujevo

19 veljače, 2020 Regija, YMI

Budi muško klub sada se proširio i osnovao svoju grupu u opštini Podujevo.

Tokom protekle sedmice, mladići i djevojke iz Budi muško kluba u Podujevu razvili su neke od tema Programa Y+.

“Moć i odnosi” bila je jedna od tema o kojoj su ovi mladići i djevojke razgovarali. Oni su takođe osmislili neke scene tumačenja ove teme. Bili su podijeljeni u grupe i brzo su kreirali kratke scenske nastupe na temu moći i odnosa u situacijama unutar porodice, društva, posla i škole.

Koristeći ove kratke scenske nastupe, oni su razgovarali o brojnim temama poput rodne diskriminacije, nasilja, upotrebe moći, kontrole emocija, upravljanja situacijama i mnogim drugim društvenim temama.

U scenskom nastupu koji oslikava porodicu ovi mladići i djevojke su istakli rodne razlike koje postoje unutar porodice, a koje često čine razlike između djevojčica i dječaka lako uočljivim, čak i u slobodi kretanja, izražavanja, vlasništva i odlučivanja. O upotrebi moći se razgovaralo i kroz odnos učenik-nastavnik, zajedno sa upravljanjem situacijama i kontrolom emocija.

Mladi su razgovarali i o kršenju prava radnika od strane menadžera na radnom mjestu kao rezultat njihovih ovlaštenja i upotrebe moći. Naveli su različite slučajeve koje su čuli od rodbine o različitim situacijama koje su ti ljudi doživjeli, a koje su i dalje tema razgovora.

Radionica je završena novim idejama ovih izuzetno oduševljenih mladića i djevojaka! Svi smo se složili da ljudska prava, rodna ravnopravnost, nediskriminacija, predrasude, nasilje i sprečavanje negativnih pojava u društvu zahtijevaju aktivizam i angažman. Odlučili smo da ćemo se češće sastajati i razgovarati o različitim pitanjima koja se tiču naše zajednice, stoga nas čeka puno rada i predanosti društvenim pitanjima!

Zajedno sa ovim članovima Kluba radimo na razvoju Programa Y+ čiji je cilj sprečavanje radikalizma i nasilnog ekstremizma. Već mjesecima sprovodimo pilot projekt u opštini Podujevo, i trenutno još uvijek održavamo radionice i sastanke sa mladićima i djevojkama iz srednje škole “Isa Boletini”, sastanke sa predstavnicima javnih institucija, nastavnicima, policijom, socijalnim radnicima i tužiocem suda iz iste opštine.

Što je više društvenog angažmana, bliži smo rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj pravdi!

Ova aktivnost je dio projekta “Muškarci i dječaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji nasilja i ekstremizma među mladima na Balkanu” koju implementira CARE International Balkan u partnerstvu sa SIT – Centrom za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje i YMCA na Kosovu uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) i Oak fondacije.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023