REAGUJ LJUDSKI

22 siječnja, 2016 Kino, Regija

“REAGUJ LJUDSKI” je regionalna kampanja koja ima za cilj podizanje svijesti među mladima o svakodnevnom nasilju koje nas okružuje, kao i o osnaživanju mladih da reaguju na pozitivan i bezbjedan način, da preuzmu aktivnu ulogu u sprečavanju i zaustavljanju nasilnih situacija.

Video snimak je snimljen tokom velike regionalne konferencije koju je organizovao Centar E8, partner CARE-a International Balkan u Srbiji, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz cijelog regiona. Ovaj “događaj u sklopu kamapanje” okupio je više od 70 mladih ambasadora kampanje iz 17 gradova u regionu, uključujući: Beograd, Sarajevo, Zagreb, Banjaluku, Mostar, K. Mitrovicu, Prištinu, Tiranu, Niš, Sombor, Vranje, Kikindu, Ivanjicu, Pančevo, Pirot, Čakovec i Valpovo.

Ova kampanja i projekat sprovode se uz podršku CARE-a International Balkan, Austrijske razvojne agencije, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i OAK Fondacije.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023