Januar 22, 2016

REAGUJ LJUDSKI

“REAGUJ LJUDSKI” je regionalna kampanja koja ima za cilj podizanje svijesti me?u mladima o svakodnevnom nasilju koje nas okružuje, kao i o osnaživanju mladih da reaguju na pozitivan i bezbjedan na?in, da preuzmu aktivnu ulogu u spre?avanju i zaustavljanju nasilnih situacija.

Video snimak je snimljen tokom velike regionalne konferencije koju je organizovao Centar E8, partner CARE-a International Balkan u Srbiji, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz cijelog regiona. Ovaj “doga?aj u sklopu kamapanje” okupio je više od 70 mladih ambasadora kampanje iz 17 gradova u regionu, uklju?uju?i: Beograd, Sarajevo, Zagreb, Banjaluku, Mostar, K. Mitrovicu, Prištinu, Tiranu, Niš, Sombor, Vranje, Kikindu, Ivanjicu, Pan?evo, Pirot, ?akovec i Valpovo.

Ova kampanja i projekat sprovode se uz podršku CARE-a International Balkan, Austrijske razvojne agencije, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i OAK Fondacije.

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive