Kampanja “Reaguj ljudski – protiv nasilja”

3 listopada, 2015 Regija

Međunarodni dan nenasilja obilježava se 2. oktobra, na rođendan Mahatme Gandija, vođe pokreta za nezavisnost Indije i pionira filozofije i strategije nenasilja.

Danas, CARE International Balkan i njegovi partneri iz Albanije, Kosova, Srbije i Bosne i Hercegovine pokreću kampanju intervencije očevidaca kao dio svojih napora u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, seksualnog uznemiravanja i vršnjačkog nasilja. Kao dio regionalnog programa “Dječaci i muškarci kao savezici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu” podržanog od strane Austrijske razvojne agencije (ADA) i OAK Fondacije i projekta “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa” podržanog od strane Vlade Švajcarske, Austrijske razvojne agencije (ADA) i OAK Fondacije, CARE i njegovi partneri su mobilisali nekoliko hiljada mladih ljudi da “reaguju” na pozitivan i siguran način u borbi protiv nasilja u njihovim svakodnevnim životima. Naziv kampanje na engleskom jeziku glasi “React as Human – Against Violence” (“Reaguj ljudski – protiv nasilja”) i ima za cilj da uključi našu zajedničku humanost u borbi protiv rodne neravnopravnosti i nasilja u školama, kod kuće i u široj društvenoj zajednici. Ostanite sa nama i tokom narednih dana pogledajte fotografije snimljene prilikom pokretanja ove kampanje.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023