Utvrđivanje potrebe za intervencijom kod mladića

Sa ograničenim brojem podataka dostupnih o trenutnom iskustvu mladića na Balkanu, Inicijativa mladića (YMI) je najvećim dijelom zasnovana na vježbi Zajedničkog učenja i djelovanja (PLA), koja je sprovedena sa mladićima u aprilu 2007. godine, kao i na iskustvu i spoznajama članova projektnog tima u četiri zemlje zapadnog Balkana. Nekoliko ključnih spoznaja dobijenih od mladića u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji tokom sprovođenja aktivnosti Zajedničkog učenja i djelovanja (PLA) predstavljaju važnu osnovu za intervencije i procjenu u projektu Inicijativa mladića (YMI):

  • Mladići su identifikovali neke od karakteristika “idealnog” muškarca, uključujući: fizičku snagu, zaštitu časti, odbranu čvrstih stavova, čvrst karakter, uspješnost u svemu, učešće u muškim aktivnostima (sport i konzumiranje alkohola), seksualnu virilnost, odsustvo kukavičluka (tj. ne “ponašati se kao žena”, prema njihovim riječima), heteroseksualnost.
  • Mladići u ove četiri zemlje identifikovali su dom i školu kao dva društvena okruženja koja imaju najsnažniji uticaj na maskulinitet. Unutar tih okruženja, mladići su pod snažnim uticajem roditelja, braće i sestara te vršnjačkih grupa. Vršnjaci su posebno važni za oblikovanje osjećanja kod mladića za ono što je društveno prihvatljivo i neprihvatljivo za jednog muškarca.
  • Mladići su naveli i klasifikovali vrste nasilja na fizičko, psihološko (emocionalno) i seksualno nasilje. Čini se da je nasilje među vršnjacima najzastupljenije, pri čemu se najviše slučajeva nasilja ove vrste javlja u školi, na ulici, ili na drugim javnim mjestima. Mnogi mladići očekuju od svojih vršnjaka da se pridruže tučama kako bi pokazali svoju vjernost pojedincu ili grupi. Nasilje nad seksualnim manjinama, posebno gej muškarcima, često je spominjano u kontekstu opšteg osjećaja da te žrtve zaslužuju nasilje.
  • Kada je riječ o pitanju odnosa moći, većina mladića je osjetila potrebu da zadrži vlast nad ženama, iako su neki istakli dijeljenje moći. Mladići su se gotovo jednoglasno usprotivili upotrebi nasilja nad ženama i rekli da ono gotovo nikada nije opravdano, jer su žene slabije. Istovremeno, šamaranje, udaranje ili drugi način “disciplinovanja” žena nije uvijek percipirano kao nasilje. Upotreba sile je najčešće prikazana kao posljednji izbor, kada žene nisu odgovorile na druge napore muškaraca da nametnu kontrolu.
  • Što se tiče ključnih uzroka nasilja, mladići su identifikovali sljedeće uzroke: izloženost nasilju u porodici; izloženost medijskom nasilju; individualni osjećaj neadekvatnosti; stres u vezi sa ekonomskom sigurnošću i radnim mjestima; alkohol i droga kao katalizatori nasilja; te očekivanja od maskuliniteta.
  • Na pitanje da navedu koje su neke od karakteristika muškaraca koji ne koriste nasilje, mladići su istakli sljedeće: sticanje zrelosti i samokontrole, te priznavanje posljedica; posmatranje verbalnih odgovora i suzdržanosti kao pokazivanja veće snage; i postavljanje granica kao sredstva za isticanje samokontrole. Na pitanje o posljedicama nekorištenja nasilja, mnogi mladići su rekli da bi očekivali ​​da dožive više nasilja kao posljedicu, posebno među vršnjacima.
  • Pored fokusiranja na nasilje, Inicijativa mladića (YMI) je imala za cilj da poboljša stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Ključna ponašanja kao što su povećana upotreba kondoma i traženje savjeta o zdravlju odražavaju ukorijenjene stavove i norme koji uređuju odnose između mladića i djevojaka. Nedavno istraživanje koje je sprovedeno u četiri zemlje zapadnog Balkana pokazuje da, iako je upotreba kondoma tokom prvog seksualnog odnosa relativno visoka (73,7% kod mladića), dosljedna upotreba kondoma je manje uobičajena dok je pristup drugim oblicima kontracepcije i informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (SRZ) na niskom nivou 5.

Kako bi se doprinijelo što boljem razumijevanju situacije u vezi sa pitanjem roda, seksualnosti i nasilja u regionu, CARE-SZ Balkan takođe je podržao Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) da u saradnji sa Međunarodnim centrom za istraživanje o ženama (ICRW) sprovede međunarodno istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti (IMAGES) u Hrvatskoj. Koristeći uzorak domaćinstava od 500 žena i 1.500 muškaraca starosnog doba od 19 do 60 godina, istraživanje je pružilo dodatne dokaze i uvide o postojanju nepravednih rodnih normi. Između ostalog, istraživanje je pokazalo da je gotovo 30% muškaraca izjavilo da su nekada koristili neki oblik fizičkog nasilja nad ženskim partnerom, 11% muškaraca izjavilo je da su imali seksualne odnose sa prostitutkama, a 17% njih su bili učesnici sukoba u kojem je korišteno hladno ili vatreno oružje. Kao što je već spomenuto, većina muškaraca izjavila je da su doživjeli neki oblik nasilja od vršnjaka, bilo u kući ili u školi. Ovaj podatak, kao i nalazi aktivnosti Zajedničkog učenja i djelovanja (PLA), služe da se naglasi kontekst nasilja i rodno nepravednih normi koje preovladavaju u ovom regionu.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023