Pri?a o “Draganu”: Balkanski mladi?i osporavaju poslijeratni ma?izam

Maj 15, 2016

Thompson Reuters fondacija je objavila novi dokumentarac koji pri?a pri?u o “Draganu”, u?esniku CARE-ovog projekta Inicijativa mladi?a.

read_more

Uroš Radulovi? o uklju?ivanju u “Budi muško klub” (BMK), Beograd

Februar 9, 2013

Moja pri?a o “Budi muško klubu” po?ela je po?etkom 2012. godine. Po?ele su radionice i privukle moju pažnju sa temama koje se razlikuju od onih stvari koje obi?no radimo u školi, i one izgledaju mnogo druga?ije od uobi?ajenih ?asova koje imamo, pa sam odlu?io da ostanem i u?estvujem.

read_more

Denis Hadžovi? o uklju?ivanju u “Budi muško klub” (BMK), Zagreb

Februar 8, 2013

Hodao sam po školi i ugledao neobi?an štand u holu koji je bio okružen brojnim u?enicima. Prišao sam i upitao o ?emu se radi. Momci iz BMK su mi objasnili i upitali me da li želim da im se pridružim.

read_more
  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive