„Izgradnja zdravih životnih navika dječaka u Gostivaru i Gjorče Petrovu“

22 Juna, 2023 YMI

Centar za istraživanje i kreiranje politike u Sjevernoj Makedoniji održao je 21.06.2023. godine završni sastanak projekta „Izgradnja zdravih životnih navika dječaka u Gostivaru i Gjorče Petrovu“, gdje su prenijeli iskustva stečena realizacijom projekta i postignute rezultate.

Zamjenik ambasadora Kraljevine Holandije u Sjevernoj Makedoniji Robert Deker istakao je značaj praktične primjene odredba Istanbulske konvencije Savjeta Europe o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Direktor pedagoške službe u Ministarstvu prosvjete i nauke Vangelija Veleva rekao je da je „posebno važno posvetiti više pažnje obrazovnoj komponenti obrazovnog procesa, kao i razvijanju dalje saradnje institucija i udruženja građana” .Vanja Jošić, koordinator projekta CARE International Balkans, dao je kratak osvrt na balkansku komponentu Inicijativa mladića, uz napomenu da „Zapravo, ne postoje problematični dječaci, već problematična ponašanja na kojima treba poraditi“.

Na sastanku su konstatovali da je Inicijativa za mladiće izazvala veliko interesovanje kod dječaka koji su se aktivno uključili i imali priliku da prodube svoja znanja o temama koje uključuju rodne odnose, zdravlje i nasilje.

Pored toga, učesnici su se složili da postoji potreba da se ovaj program proširi na više opština širom zemlje.

Zaista smo ponosni kako je projekat Inicijativa mladića u Sjevernoj Makedoniji porastao i pokazao uspješne rezultate za kratko vreme.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Izgradnja zdravih životnih navika dječaka u Gostivaru i Gjorce Petrovu“ koji je razvijen u saradnji sa CRPM-om i uz podršku Ambasade Holandije u Sjevernoj Makedoniji.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023