Izgradnja zdravih životnih navika dečaka u Gostivaru i Gjorce Petrovu

22 јуна, 2023 YMI

Centar za istraživanje i kreiranje politike u Severnoj Makedoniji održao je 21.06.2023. godine završni sastanak projekta „Izgradnja zdravih životnih navika dečaka u Gostivaru i Gjorče Petrovu“, gde su preneli iskustva stečena realizacijom projekta i postignute rezultate.

Zamenik ambasadora Kraljevine Holandije u Severnoj Makedoniji Robert Deker istakao je značaj praktične primene odredaba Istanbulske konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Direktor pedagoške službe u Ministarstvu prosvete i nauke Vangelija Veleva rekao je da je „posebno važno posvetiti više pažnje obrazovnoj komponenti obrazovnog procesa, kao i razvijanju dalje saradnje institucija i udruženja građana” .Vanja Jošić, koordinator projekta CARE International Balkans, dao je kratak osvrt na balkansku komponentu Inicijativa mladića, uz napomenu da „Zapravo, ne postoje problematični dečaci, već problematična ponašanja na kojima treba poraditi“.

Na sastanku su konstatovali da je Inicijativa za dečake izazvala veliko interesovanje kod dečaka koji su se aktivno uključili i imali priliku da prodube svoja znanja o temama koje uključuju rodne odnose, zdravlje i nasilje.

Pored toga, učesnici su se složili da postoji potreba da se ovaj program proširi na više opština širom zemlje.

Zaista smo ponosni kako je projekat Inicijativa mladića u Severnoj Makedoniji porastao i pokazao uspešne rezultate za kratko vreme.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Izgradnja zdravih životnih navika dečaka u Gostivaru i Gjorce Petrovu“ koji je razvijen u saradnji sa CRPM-om i uz podršku Ambasade Holandije u Severnoj Makedoniji

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023