Seminar “Penologija i civilno društvo” u Banjaluci

13 Decembra, 2022 Vijesti

Institut Perpetuum mobile je u periodu od 7. do 9. decembra 2022. godine organizovao trodnevni seminar pod nazivom „Penologija i civilno društvo“ sa članovima Udruženja penologa banjalučke regije, koji pružaju stručni tretman u  službi KPZ Banja Luka.

Tokom seminara predstavljen je projekat Inicijativa mladića, kao i edukativni paketi koji su izrađeni u okviru ovog projekta. Akcenat je bio na priručniku za rad sa mladima u riziku  „Program Y+“, odnosno metodologiji rada i primjeni navedenog priručnika u radu sa mladima. Predstavljene su i radionice iz  priručnika, koje Perpetuum mobile realizuje u kazneno- popravnom zavodu, uz saglasnost Ministarstva pravde Republike Srpske.

Profesor dr. Nebojša Macanović, Miloš Milićević, psiholog i Nikola Dorontić, socijalni pedagog kao stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom rada sa mladima u riziku i radu u kazneno-popravnim institucijama naglasili su da je potrebno ojačati kapacitete kazneno-popravnih ustanova i obezbijediti inovativne programe kako u procesu prevencije tako i u procesu resocijalizacije.

Razgovarano je i o nastavku među-sektorske saradnje, te unapređenju programa prevencije nasilja i delinkventnog ponašanja, posebno među mladima.

Jedan od zaključaka seminara je da se, prije svega, dio školskog programa mora baviti prevencijom nasilja, kako u srednjim tako i u osnovnim školama, te da kazneno-popravne ustanove mogu biti ravnopravan partner u tom procesu.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023