Nova generacija vršnjačkih edukatorica i edukatora partnerskih srednjih škola u HNK/HNŽ

9 Decembra, 2022 Vijesti

U periodu od 28.11. do 02.12.2022. Youth Power je održao petodnevni rezidencijalni trening za vršnjačke edukatorice i edukatore iz osam partnerskih srednjih škola s područja HNK/HNŽ. Trening je organizovan u saradnji sa pedagozima partnerskih srednjih škola, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/HNŽ, Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar.

Tokom petodnevnog događaja djevojke i mladići su učili o tome šta je to vršnjačka edukacija, koji su elementi uspješne edukacije mladih, diskutovali o tome kako idealna edukatorica i idealni edukator trebaju izgledati i ponašati se, te su imali priliku steći znanja i vještine potrebne za održavanje radionica vršnjačke edukacije. Zadnja dva dana treninga su bila posvećena simulacijama radionica i praktičnom učenju o provedbi edukativnih radionica iz Programa Y.

Nova generacija vršnjačkih edukatorica i edukatora u HNK/HNŽ broji 42 djevojke i mladića, koji će u narednom periodu aktivno raditi na prevenciji nasilja i promovisanju zdravijih životnih stilova sa svojim vršnjacima; kroz edukativne radionice, aktivnosti i kampanje u svojim školama.

Trening je održan u toku trajanja globalnih 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, čime šaljemo poruku da je nasilje problem koji trebamo rješavati svakodnevno, kroz kontinuiranu edukaciju, aktivnosti i kampanje s mladim ljudima.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji podržavaju Vlada Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023