Saradnja između CARE Balkans i CARE Cauacasus

25 Jula, 2022 YMI

Od 20. do 21. jula, u okviru saradnje CARE Caucasus i CARE Balkans – održana je dvodnevna konsultativna radionica u Tbilisiju, tokom koje je YMI tim podijelio veliko iskustvo u radu sa mladima na transformaciji rodnih normi, sprečavanju nasilja, angažovanju mladih muškaraca i dječaka u promovisanju zdravih stilova života.

CARE Caucasus tim je zajedno sa partnerima sa Balkana razgovarao o načinima prilagođavanja I buduće implementacije višegodišnjeg iskustva sa Balkana u gruzijskom kontekstu, što bi rezultiralo integracijom YMI programa u projektni portofolio CARE Caucasus. Srž intervencije YMI je obrazovni kurikulum Program Y, osmišljen da izazove kritičko razmišljanje o rodnim normama koje pokreću nasilje i druga nezdrava ponašanja.

Razmjena je organizovana u okviru projekta „Glas mladih za mir“, koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrijske razvojne kooperacije (ADC), a implementira CARE Caucasus and Consent u bliskoj saradnji sa CARE Austria.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023