Konferencija o rezultatima početnog istraživanja i inovativnom programu za rad u osnovnim školama

24 Maja, 2022 YMI

U Hotelu Mostar je u ponedjeljak, 23.05.2022, održana konferencija pod nazivom „Strateški i multisektorski pristup u prevenciji nasilja i promociji zdravih životnih stilova među mladim ljudima“, u organizaciji CARE partnerske organizacije Youth Power. 

Konferenciju su otvorili Nedim Mičijević – program menadžer Youth Power-a, Sumka Bučan – regionalna direktorica CARE-a i Saša Petković – projektni menadžer CARE-a. Na otvaranju je istaknuta dosadašnja odlična saradnja sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoškim zavodom Mostar i Zavodom za školstvo Mostar te partnerskim srednjim školama. 

Konferencija koja je okupila direktore/ice, pedagoge/inje i profesore/ice 8 srednjih i 2 osnovne škole s područja HNK / HNŽ, predstavnike/ce organizacija civilnog društva, mlade i medije imala je za cilj predstaviti rezultate početnog istraživanja o stavovima mladih o rodnim ulogama, nasilju, korištenju psihoaktivnih supstanci i seksualno-reproduktivnom zdravlju; koje je predstavio autor istraživanja prof. dr. Srđan Dušanić. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1600 mladih ljudi uzrasta 15-16 godina iz Mostara, Stoca, Jablanice, Banjaluke, Bijeljine, Brčkog, Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Tuzle. Rezultati istraživanja koji su prezentovani tokom konferencije će biti iskorišteni kao osnova za zajednički rad Youth Power-a sa relevantnim institucijama i partnerskim školama u narednom periodu, kroz edukativne radionice i aktivno uključivanje mladih u aktivnosti u sklopu klubova za mlade (Budi Muško Klubovi).

U drugom dijelu konferencije Feđa Mehmedović (Institute for Population and Development) , autor „Programa E“, je predstavio ovaj inovativni program za rad s učenicima osnovnoškolskog uzrasta. Program E predstavlja nastavak rada svih partnera na jačanju kapaciteta škola i cjelokupnog sistema obrazovanja za prepoznavanje i prevenciju svih oblika nasilja, ali i promociju zdravih životnih stilova. Program E je zasnovan na dokazanim praksama, usklađen sa međunarodnim okvirom za prevenciju te kriterijima efikasnosti prevencije. Dvije osnovne škole iz Mostara već aktivno provode edukativne radionice iz Programa E, uz podršku Youth Power-a.

Konferenciju su zaključili djevojke i mladići Budi Muško Kluba Mostar, koji su prenijeli svoje dugogodišnja iskustva učešća u projektnim aktivnostima. Istakli su kako je učešće u Budi Muško Klubu i cjelokupnom projektu doprinijelo jačanju njihovih vještina i znanja, te kako zahvaljujući projektu, danas imaju priliku da iskoriste svoju pune kapacitete što se ogleda u njihovim odabirima fakulteta, pokretanju novih projekata i organizacija.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji podržavaju Vlada Švicarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i Hercegovina.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023