Monitoring posjeta programske menadžerice Austrijske razvojne agencije 

1 Aprila, 2022 Vijesti

CARE International Balkans ugostio je 29. i 30. marta programsku menadžericu Austrijske razvojne agencije (ADA) za jugoistočnu Evropu, gospođu Michaelu Flenner. Tom prilikom održani su sastanci sa partnerima i saradnicima s kojima CARE sarađuje na regionalnim projektima “Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu” (FAIR III) i Budućnost za mlade; (Future 4 You(th) koje podržava Austrijska razvojna agencija.

Zajedno sa partnerom Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum mobile iz Banjaluke, na čelu sa Ilijom Trninić – CARE je 30. marta organizovao sastanak, koji se odžao u prostorijama Doma omladine u Banjoj Luci. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (Radmila Kocić-Cucić, Načelnica Odjeljenja za opšte srednje i umjetničko obrazovanje i vaspitanje, te Dijana Marinković, Viša stručna saradnica za strateško planiranje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i mrežu škola), predstavnici Grada Banje Luke (Danijela Kajkut, Stručna savjetnica za nauku i obrazovanje), predstavnica Ugostiteljske škole Banja Luka (Dragana Pavlović, Socijalna radnica), kao i članovi i članice Budi Muško Kluba Banja Luka. 

Na sastanku se razgovaralo o rezultatima i uspjesima projekata “Young Men Initiative” i “Future4Youth”, nastavku saradnje i efikasnosti modela međusektorske saradnje institucija i organizacija civilnog društva. Takođe, sastanak je predstavljao platformu za razgovor smo sa mladima iz Budi Muško Kluba koji su kroz lično iskustvo i angažman u okviru projekta, govorili o temama prevencije rodno uslovljenog nasilja, promociji rodne pravičnosti i zdravih životnih stilova mladih, ali o tome kako i na koji način je čitav projekat uticao na njih.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023