Online radionice Programa Y u krizi

30 Aprila, 2020 Vijesti

Zbog krize izazvane virusom korona i mjera socijalnog distanciranja, Centar E8 odlučio je da preseli radionice Programa Y iz učionica u virtuelni svijet.

Koristeći Zoom platformu i entuzijazam, prilagodili smo više od 20 relevantnih radionica online formatu. Od 21. aprila, svakog ponedjeljka, srijede i petka u šest sati poslije podne, polaznici imaju priliku da budu dio edukativnog procesa Programa Y.

Ideja je da se dugi sati karantina ispune edukativnim i korisnim sadržajem i da se ponude znanje i vještine korisni u bilo kojoj situaciji, posebno onoj teškoj. Zbog toga su odabrane radionice koje su posvećene osjećanjima, očekivanjima, emocionalnom blagostanju, ali i one koje su fokusirane na probleme nasilja i nejednaku raspodjelu moći u odnosima. Ova situacija je ograničavajuća na više načina, ali prepoznali smo jedinstvenu priliku da edukativne alate Programa Y učinimo dostupnim većem broju mladih ljudi koji su zainteresovani i motivisani.

Radionice vode iskusni i edukovani treneri Centra E8 koji ulažu dodatne napore kako bi motivisali polaznike, vodili diskusiju i podijelili vrijedne informacije. Do sada je Centar E8 sproveo 4 online radionice sa gotovo stotinu učesnika. Raspored radionica i obrasci za prijavu dostupni su na web sajtu Centra E8.

Kliknite ovdje da vidite raspored i prijavite se (radionice se organizuju na srpskom jeziku)

Aktivnost sprovodi Centar E8 u okviru projekta Inicijativa mladića II – Muškarci i dječaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu, koji su podržali CARE International Balkans, Austrijska razvojna kooperacija i Oak Fondacija.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023