Tirana: Događaj povodom pokretanja projekta

13 Marta, 2018 Regija

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, centar ACT for SOCIETY (“Djeluj za društvo”) organizovao je događaj povodom pokretanja projekta u srednjoj školi “Ismail Qemali”. Glavna svrha ove aktivnosti bila je predstavljanje projekta “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu” različitim zainteresovanim stranama. U ovoj aktivnosti učešće je uzelo oko 110 učesnika, uključujući nastavnike, članove omladinskog kluba, srednjoškolce i direktora škole.

Učešće u ovoj aktivnosti uzeli su i predstavnici organizacija civilnog društva, predsjednik Nacionalnog kongresa mladih u Albaniji, g. Dritan Sakuta i izvršni direktor mreže Glas mladih, g. Andi Rabiaj. Gospodin Haber Habertheuer iz Austrijske razvojne agencije u Albaniji takođe je bio dio ove aktivnosti i tom prilikom je rekao da je za njega veoma važno da vidi kako mladi ljudi mogu doprinijeti promjenama.

Tokom ovog događaja detaljno smo predstavili projekt koji stavlja naglasak na mogućnosti saradnje i uključivanja. Na kraju aktivnosti, neki od naših talentovanih članova omladinskog kluba predstavili su pjesmu za zaštitu prava žena i koreografiju o nasilju nad ženama. Interesantne rezultate ove aktivnosti predstavljaju flipčartovi koje su pripremili mladi na kojima je prikazana istorija feminističkog pokreta. Ova aktivnost je bila prilično uspješna‚ posebno u smislu povećanja interesa kod nastavnika.

Događaj povodom pokretanja projekta organizovan je u okviru projekta “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu”, kojeg implementira CARE International Balkans u saradnji sa Centrom ACT for SOCIETY, a podržan je od strane Austrijske razvojne agencije i OAK Fondacije #CountMeIn

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023