Mart 13, 2018

Tirana: Doga?aj povodom pokretanja projekta

Povodom obiljeavanja Me?unarodnog dana ena, centar ACT for SOCIETY (“Djeluj za drutvo”) organizovao je doga?aj povodom pokretanja projekta u srednjoj koli “Ismail Qemali”. Glavna svrha ove aktivnosti bila je predstavljanje projekta “Mukarci i dje?aci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja me?u mladima na Balkanu” razli?itim zainteresovanim stranama. U ovoj aktivnosti u?e?e je uzelo oko 110 u?esnika, uklju?uju?i nastavnike, ?lanove omladinskog kluba, srednjokolce i direktora kole.

U?e?e u ovoj aktivnosti uzeli su i predstavnici organizacija civilnog drutva, predsjednik Nacionalnog kongresa mladih u Albaniji, g. Dritan Sakuta i izvrni direktor mree Glas mladih, g. Andi Rabiaj. Gospodin Haber Habertheuer iz Austrijske razvojne agencije u Albaniji tako?e je bio dio ove aktivnosti i tom prilikom je rekao da je za njega veoma vano da vidi kako mladi ljudi mogu doprinijeti promjenama.

Tokom ovog doga?aja detaljno smo predstavili projekt koji stavlja naglasak na mogu?nosti saradnje i uklju?ivanja. Na kraju aktivnosti, neki od naih talentovanih ?lanova omladinskog kluba predstavili su pjesmu za zatitu prava ena i koreografiju o nasilju nad enama. Interesantne rezultate ove aktivnosti predstavljaju flip?artovi koje su pripremili mladi na kojima je prikazana istorija feministi?kog pokreta. Ova aktivnost je bila prili?no uspjena posebno u smislu pove?anja interesa kod nastavnika.

Doga?aj povodom pokretanja projekta organizovan je u okviru projekta “Mukarci i dje?aci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja me?u mladima na Balkanu”, kojeg implementira CARE International Balkans u saradnji sa Centrom ACT for SOCIETY, a podran je od strane Austrijske razvojne agencije i OAK Fondacije #CountMeIn

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive