CARE-ova Inicijativa mladića osvojila nagradu Global Education Innovation

9 Oktobra, 2017 Regija

Sa velikim ponosom objavljujemo da je Inicijativa mladića, projekat implementiran od strane CARE International i 9 partnerskih organizacija na Balkanu osvojio prestižnu nagradu za inovacije u obrazovanju koju dodjeljuje GENE – Global Education Network Europe (Evropska mreža za globalno obrazovanje).
GENE želi da prepozna značaj inovacija u globalnom obrazovanju dodjeljivanjem svoje nagrade Global Education Innovation Award. Ova nagrada ima za cilj da doprinese razvoju projekata globalnog obrazovanja koji donose pozitivne promjene i otvaraju oči i umove ljudi prema realnostima svijeta, na lokalnom i globalnom nivou. Ona promoviše inicijative globalnog obrazovanja koje mogu ostvariti ove promjene kroz kreativnost, učešće, direktnu akciju, sinergiju i inovaciju, a sa krajnjim ciljem da podstakne razvoj javnih politika.

Innovation Award (Nagrada za inovacije) je dodijeljena po prvi put i zaprimljeno je 80 prijava iz 26 zemalja a projekat Inicijativa mladića je među 12 dobitnika nagrade Global Education Innovation Award!

Ceremonija dodjele nagrade održana je u Nikoziji, Kipar, 6. oktobra 2017. godine, tokom koje je predstavnik CARE-a učestvovao u radu Okruglog stola 37: Razmišljanja o inovacijama i kvalitetu u globalnom obrazovanju, zajedno sa drugim dobitnicima nagrade. Svih 12 dobitnika nagrade su potom učestvovali na završnoj sesiji Okruglog stola 37: Informacije o političkim i konceptualnim izazovima. Nakon ove sesije uslijedila je ceremonija dodjele nagrada koja je započeta prezentacijom projekata i dodjelom nagrada i priznanja. Koristi od ovog događaja se takođe odnose na umrežavanje među učesnicima i razgovore o budućoj saradnji.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023