Program Y

14 Septembra, 2017 Kampanje

Program Y – Mladi – Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka” je novi edukativni program za prevenciju nasilja i promociju zdravijih životnih stilova. Program je akreditovan u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu i ima dozvolu da se koristi u srednjim školama u Republici Srpskoj. Takođe se koristi u sarajevskom kao i u Srednjebosanskom kantonu. Vodič za edukatore u srednjim školama “Program Y – mladi” je alatka koja je razvijena kroz Inicijativu mladića od strane CARE International NW Balkans i njenih partnera iz država zapadnog Balkana sa fokusom na rodne nejednakosti, štetne zdravstvene prakse i nasilje u svakodnevnom životu mladića i djevojaka od 14 do 19 godina starosti u školi i zajednici.

Program Y – Mladi je vodič za treninge koji za cilj ima promovisanje rodne ravnopravnosti, nenasilja i zdravih životnih stilova mladića i djevojaka prepoznavanjem društvenih pojmova maskuliniteta i feminiteta kao strategije za građenje važnih životnih vještina mladića i djevojaka koji ulaze u svijet odraslih.

Više informacija o Programu Y dostupno je na www.programy.net

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023