Septembar 26, 2016

Sastanak partnera povodom završne evaluacije projekta Inicijativa mladi?a u Baškoj, Hrvatska

CARE International Balkan i njegove partnerske organizacije u regionalnom projektu Inicijativa mladi?a – dje?aci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu, podržanom od strane Austrijske razvojne kooperacije (ADC), OAK fondacije i CARE Njema?ka-Luksemburg, održavaju sastanak partnera povodom završne evaluacije u Baškoj, Hrvatska, od 26-27.09.2016. godine.

Cilj ovog sastanka je završna evaluacija trogodišnje intervencije u periodu od 01.12.2013. do 30.11.2016. godine, izgradnja tima (team building) i planiranje sljede?e faze projekta Inicijativa mladi?a.

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive