Mart 8, 2016

Osmomartovska akcija Budi Muško Klubova

?lanovi Budi Muško Klubova iz Banja Luke, Sarajeva i Mostara su povodom Me?unarodnog dana žena gra?anima Banja Luke dijelili kutijice s biografijama djevojaka i žena koje ?ine pozitivne promjene u našoj državi.

CARE International partnerske organizacije Youth Power, Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile i Asocijacija XY su zajedno sa svojim Budi Muško Klubovima iz Mostara, Banjaluke i Sarajeva organizovali akciju povodom Me?unarodnog dana žena.

Djevojke i mladi?i iz tri grada – Sarajevo, Banja Luka i Mostar zajedni?ki su isplanirali akciju ?iji je cilj bio promovisati djevojke i žene koje ?ine pozitivne promjene u lokalnim sredinama ali i na podru?ju cijele države. ?lanovi Budi Muško Klubova su izradili kutijice s porukama ?estitke Me?unarodnog dana žena u koje su stavili kratke biografije 20 djevojaka/žena iz cijele BiH. Preko 1000 kutijica je podijeljeno gra?anima Banja Luke koji su se zatekli na Trgu Krajine.

Tako?er, mladi ljudi iz ovih klubova su bili dio Osmomarša koji je organizovan s ciljem ukazivanja na brojne izazove i probleme s kojima se žene u našoj državi danas suo?avaju.

Da podsjetimo,Me?unarodni dan žena (skra?eno Dan žena) obilježava se 8.3. svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politi?ka i društvena dostignu?a pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 28. 02.1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalisti?ka partija Amerike. Izme?u ostalih važnih povijesnih doga?aja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.

Aktivnost je dio projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova me?u mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa“. Projekat je podržan od strane Švicarske Vlade i OAK Fondacije a implementira se uz podršku CARE International, Balkans.

  • Kategorije

  • Najnoviji ÄŤlanci

  • Arhive