Kampanja REAGUJ LJUDSKI u Srbiji

4 Oktobra, 2015 Regija

Povodom Međunarodnog dana nenasilja, 2. oktobra 2015, pokrenuta je nova kampanja REAGUJ LJUDSKI u Srbiji. Mladići i djevojke iz “Budi muško” kluba u Beogradu, CARE-ove partnerske organizacije Centar E8, izveli su tri fleš moba (eng. flash mob) u kojima su na realan način odglumili svađu i nasilje.

Lokacije na kojima su izvedena ova tri fleš moba su ispred McDonalds restorana na Terazijama, u školskom dvorištu Gimnazije Sveti Sava i ispred zgrade Beograđanka. Čestitali smo djevojci i mladićima koji su pokušali da pomognu i zaustave nasilje, dok je većina prolaznika ostala pasivna. Iz svakodnevnog života i iz medija vidimo da je jedan od glavnih problema u našem društvu taj što ljudi ne reaguju na nasilje kojem su svjedoci i koje se dešava oko njih, oni se ponašaju kao da to nije njihova briga i često samo posmatraju ili snimaju a ne reaguju na pravi način da zaustave nasilje. Kampanja REAGUJ LJUDSKI ima za cilj da podigne svijest o nasilju koje nas okružuje i da osnaži mlade ljude da reaguju na pozitivan i bezbjedan način, da učestvuju u sprečavanju nasilnih situacija. Ova kampanja je sprovedena u okviru regionalnog projekta Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu, podržanog od strane OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE-a Njemačka-Luksemburg.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023