Podržite Budi muško program za škole!

2 Juna, 2015 Regija

Centar E8 već sedam godina sprovodi projekat “Budi muško” širom Srbije i profilisao se kao organizacija koja radi na prevenciji nasilja i promociji rodne ravnopravnosti među mladićima u srednjim školama ali i na edukaciji nastavnog osoblja.

Naš program je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja za edukaciju nastavnog osoblja na teme prevencija nasilja, zdravih stilova života i rodno zasnovanog nasilja. To je razlog što nam se javilo više od 45 srednjih škola širom Srbije koje žele da se pridruže programu obuke na navedene teme zato što su prepoznale značaj našeg rada.

Zato smo odlučili da uz pomoć građana i građanki i društveno odgovornih kompanija pokrenemo Budi muško program za škole i prikupimo novac za što veći broj u Srbiji!

Kompanije Telenor, Telekom i VIP su podržale naš program i slanjem poruke na 8290 direktno pomažete sprovođenje Budi muško programa u školama!

Program M će se sprovoditi u srednjim školama, što omogućava da postignemo visok nivo učešća u programu mladića uzrasta od 14 do 18 godina. Fokus na mladima je važan zato što adolescencija predstavlja ključni trenutak u procesu socijalizacije kada se još uvek razvijaju stavovi i ponašanja. Mladiće ne treba shvatati kao prepreku miru i rodnoj ravnopravnosti, nego kao ključne saveznike u promovisanju nenasilnih, zdravih odnosa i zajednica!

Osnova Programa M je niz grupnih edukativnih radionica na kojima se mladići edukuju o svim oblicima nasilja, prevenciji vršnjačkog kao i nasilja nad ženama, o rodnoj ravnopravnosti i zdravim stilovima života.

Šta obuhvata “Program M” u srednjim školama? Program M je proces edukacije učenika i nastavnog osoblja na teme prevencije nasilja i rodno zasnovanog nasilja, kao i zdravih stilova života.

Za svaku školu u kojoj bi sprovodili Program M potrebno nam je 360.000 dinara.

U toku programa, tim Centra E8 realizovaće sledeće stavke:

  • Realizovaćemo istraživanje na uzorku od 50% učenika i učenica druge i treće godine srednje škole;
  • Organizovaćemo informativne sesije za školsko osoblje o rezultatima istraživanja i uključivanje profesora/ki u dalji rad sa učenicima na Programu M kao i dvodnevnu obuku za školsko osoblje Centra E8 koja je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
  • Organizovaćemo treninge za vršnjačke edukatore koji će nakon toga držati radionice svojim vršnjacima u školi;
  • Nakon sesija, predavanja i treninga, formiraćemo “Budi muško” klub koji će realizovati javne akcije s ciljem daljeg širenja naših poruka i vrednosti nenasilja, rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života!
  • Takođe, formiraćemo “Forum ” koji čine predstavnici institucija i organizacija iz lokalne zajednice sa ciljem pružanja različitih vidova podrške realizaciji programa i uključivanja lokalne zajednice u prevenciju nasilja.

BONUS: Kao bonus celoj akciji sprovešćemo program kreativnih radionica Centra E8 za učenike. To mogu biti video radionice, muzičke radionice, radionice fotografije, pozorišne radionice. Učesnici primenjuju svoje novostečene veštine i kroz kreativne produkte radionica (na primer filmove, fotografije, pesme) promovišu naše poruke i vrednosti.

Šta škola i lokalna zajednica dobijaju od Programa M?

  • 24 obučena vršnjačka edukatora
  • Edukaciju učenika 2. i 3. godine srednje škole što je, u zavisnosti od veličine škole, često i više od 200 učenika.
  • Formiran “Budi muško” klub u školi koji će imati preko 20 članova koji predstavljaju “ambasadore” naše “Budi muško” kampanje, odnosno “ambasadore” borbe protiv nasilja
  • Školsko osoblje će pohađatiobuku “Program M: Obuka o prevenciji nasilja”, koja je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i za to dobiti i potrebne poene za do-edukaciju
  • Formiranje “Foruma” čiji su članovi/ce predstavnici/ce institucija (Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, policijske stanice, Savetovališta za mlade i sl.) i organizacija (lokalnih nevladinih organizacija, sportskih klubova itd) i na taj način stvaranje zajedničke inicijative i povezanosti zajednice u borbi protiv vršnjačkog nasilja

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023