Konferencija o očinstvu Super tata održana u Beogradu

30 Maja, 2015 Regija

Partner CARE-a International Balkan u Srbiji, Centar E8 organizovao je Konferenciju o očinstvu Man2015: Super tata u Beogradu 30. maja.

Konferencija se bavila problemima promovisanja rodno ravnopravnijeg očinstva i staranja. Pored toga raspravljalo se o majčinstvu, reprodukciji i trenutnim porodičnim politikama u Srbiji. Različita mišljenja su razmijenjena i razmotrena kao dio nacionalne kampanje Super tata (koja je dio globalne #MenCare kampanje).

Ova kampanja je dio projekta Dječaci i muškarci kao saveznici u rodnoj transformaciji i prevenciji nasilja na Zapadnom Balkanu podržanog od strane Austrijske razvojne agencije i OAK Fondacije. Više aktivnosti vezanih za kampanju planira se tokom narednih mjeseci.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023