Kampanja očinstva

15 Maja, 2015 YMI

CARE International Balkan danas pokreće kampanju očinstva i učešća muškaraca u staranju u sklopu projekta Dječaci i muškarci kao saveznici u rodnoj transformaciji i prevenciji nasilja na Zapadnom Balkanu kojeg su podržali Austrijska razvojna agencija i OAK Fondacija.

Početak kampanje je organizovan kako bi se poklopio sa UN-ovim Međunarodnim danom porodice (‪#‎DayofFamilies). Partneri koji učestvuju u ovoj kampanji su Centar E8 u Srbiji, PEN – Mreža vršnjačkih edukatora na Kosovu, Counseling Line u Albaniji i Perpetuum Mobile u Banjaluci. Kampanja je dio globalne kampanje MenCare (‪#mencare) čija je misija da promoviše uključivanje muškaraca kao ravnopravnih, nenasilnih očeva i staratelja u cilju postizanja blagostanja porodice i rodne ravnopravnosti. Aktivnosti vezane za pokretanje ove kampanje će se održati u maju, uključujući i okrugle stolove/konferencije i nastaviti u narednom periodu. Pratite nas i dalje za više informacija.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023