“Budi muško” u još 10 gradova

12 Marta, 2015 Regija

U sklopu projekta “Inicijativa mladića” stvorili su se uslovi da se rad sa mladićima i momcima proširi i na druge lokalne zajednice u BiH.

U saradnji sa CARE Internacional i partnerskim organizacijama “Perpetuum Mobile” Banja Luka, “XY” iz Sarajeva i “Snaga Mladih” Mostar, u Sarajevu su se okupile omladinske nevladine organizacije koje će do 2017. godine biti partneri u implementaciji projekta u svojim lokalnim zajednicama sa ciljem povećanja kapaciteta osoblja omladinskih organizacija za pružanje neformalnog obrazovanja iz oblasti životnih vještina u školama i zajednicama Gradiška,  Živinice, Jablanica, Istočno Sarajevo, Visoko, Srebrenica, Vlasenica, Posušje, Novi Travnik i Mrkonjić Grad. Sastanak je održan u Sarajevu od 26-28.02.2015. godine.

Ovom sastanku je prethodio skup Savjetodavnog upravljačkog tijela sačinjenog od predstavnika vladinog sektora. Na dvodnevnom skupu su se susreli predsvanici entitetskih ministarstava prosvjete/obrazovanja, zdravlja, omladine, unutračnjih poslova, Gender centara te predstavnici kantonalnih organa vlasti.

Projekat “Inicijativa mladića” realizuje se od 2006. Godine. Podršku projektu daju Vlada Švajcarske, Austrijska razvojna agencija,  OAK Fondacija i CARE Njemačka-Luksemburg.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023