Sastanak Savjetodavne i entitetskih upravljačkih grupa

28 Februara, 2015 YMI

CARE International Balkans i partnerske organizacije sa projekta “Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa”.

Projekat je podržan od strane Vlade Švajcarske, Austrijske razvojne agencije, OAK Fondacije i CARE Njemačka-Luksemburg, održali su dvodnevni radni sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji rade na projektima razvoja mladih, obrazovanja, prevencije nasilja, zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti.

Sastanak je održan u hotelu Kardial u Tesliću, od 25-26.02.2015. godine. Sastanku su prisustvovali prestavnici i predstavnice CARE-a, partnerskih organizacija sa projekta: Insituta za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile, Banja Luka, Asocijacije XY, Sarajevo i NVO Snaga Mladih, Mostar, Vlade Švajcarske, UNFPA-a, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Republike Srpske, Ministarstva zdravlja Republike Srpske, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Gender Centara Federacija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su dogovoreni budući koraci u radu entitetskih upravljačkih grupa na projektu tokom narednog trogodišnjeg perioda, a kojima će koordinirati CARE i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023