13 Januara, 2015

Poziv zа priјаvu omladinskih NVO

Poziv zа priјаvu omladinskih NVO zа učеšćе u prојеktu “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe – Inicijativa mladića”. Poziv je otvoren do 24. januara 2015. gоdinе do 12:00 časova.

 

Preuzmi obrazac za prijavu i uputsvo za prijavu.

  • Kategorije

  • Najnoviji članci

  • Arhive