Sesija strateškog planiranja, Vlašić, 17-19. novembar 2014.

10 Novembra, 2014 YMI

CARE International Balkan je održao dvodnevnu sesiju strateškog planiranja o novom projektu “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa – Inicijativa mladića”.

CARE International Balkan je, zajedno sa partnerskim organizacijama “Ascijacija XY” Sarajevo, “Perpetuum Mobile” Banja Luka, “Snaga mladih” Mostar, održao dvodnevnu sesiju strateškog planiranja o novom projektu “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa – Inicijativa mladića”. Ovaj projekt podržavaju Švajcarska Vlada, OAK Fondacija i CARE Njemačka-Luksemburg.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023