Na Dan očeva, šta stvarno znači biti muškarac

16 Juna, 2014 YMI

Upravljanje adolescencijom je izazovan period u svim kulturama. To je vrijeme kada mladi ljudi počinju tražiti svoj identitet, kada razvijaju vrijednosti i suočavaju se sa problemima svijeta na svoj način, lično.

Pohađao sam Falls Church High School u sjevernoj Virdžiniji gdje je dosta djece imalo problema sa drogom, alkoholom i nasiljem. Homofobija je divljala i bila je tolerisana. Djeca identifikovana kao homoseksualci su ispaštali u relativnoj tišini. Šira kultura nije nudila nikog sa kim se mogu identifikovati. Još uvijek nije postojao Glee. Ni Ellen. Mladići i djevojke koji su izlazili iz “rodne kutije” kojoj su bili dodijeljeni su se suočavali sa sukobima protiv svojih vršnjaka, školom i roditeljima.

Danas radim sa tinejdžerima na Balkanu, regijom koja se još uvijek bori sa ratovima koji su ubili hiljade, raselili milione i u kome je seksualno nasilje korišteno kao alat za konflikt. Opresivne “rodne kutije” iz kojih Amerikanci konačno izlaze, ovdje su još uvijek zatvorene. Mladići širom balkanske regije i dalje se socijalizuju u duhu ideala maskuliniteta. Dječaci i mladići moraju pokazati snagu, moraju biti agresivni i moraju biti zaštitnici.

U osnovnom istraživanju provedenom među dječacima srednjoškolskog uzrasta na Balkanu od strane CARE International-a otkrili smo da su ispitanici okruženi visokim nivoom nasilja. Ovo uključuje nasilje koje su sami iskusili, nasilje kojem su bili svjedoci i nasilje koje su oni sami izvršili nad drugim licima. Takođe, među učesnicima koji su se izjasnili kao seksualno aktivni između 15% i 31 % su takođe naveli da su svoju djevojku (ili bivšu djevojku) prisilili na seksualni odnos kada ona nije htjela ili je bila previše pijana da pristane na isti.

U sklopu programa Inicijativa mladića CARE International radi sa ministarstvima obrazovanja, kancelarijama mladih i nevladinim organizacijma na promovisanju obrazovanja životnih vještina koje promovišu pozitivan maskulinitet i podržavaju ravnopravnost među polovima kako u zajednici tako i u školi. Želimo da stvorimo okruženje u kome mladi ljudi mogu sigurno da rade van zatvorene rodne kutije i da rastu uz poštovanje i prihvatanje od strane njihovih vršnjaka i odraslih. Kroz “Budi muško” klubove u školi i zajednici mi radimo sa mladićima na redefinisanju pravila kako muškarac treba da se ponaša u društvu. Jedan od naših najvažnijih alata koje koristimo su mediji. Uz društvene medije CARE International sarađuje sa popularnim muzičarima iz regije i širi pozitivne poruke kroz stihove pjesama.

Na Kosovu, novoformiranoj državi koja se još uvijek bori sa posljedicama skorašnjeg rata, krute rodne uloge su prilično tipične u domaćinstvima. Dječaci odrastaju gledajući svoje sestre kako u kući rade puno više od njih. Oni takođe gledaj usvoje očeve kako uvijek imaju posljednju riječ u odlučivanju unutar porodice. Naše radionice u školama na Kosovu su uticale na značajno poboljšanje u izjednačavanju rodnih stavova od oko 20% kod mladića koji su učestvovali. Jedan mladić je komentarisao, “Gledao sam svoju sestru kako pomaže mojoj majci i kako radi sve po kući i shvatio sam da to nije u redu. Moji roditelji su u početku mislili da nešto nije u redu sa mnom kada sam počeo raditi kućanske poslove kao što su pranje suđa i veša, ali sada su ponosni na mene i vide me kao novog kosovskog muškarca”.

Većina mladića koje sam susreo na Balkanu žele vidjeti društvo gdje svi mogu živjeti dostojanstveno i imati svoja ljudska prava. Oni shvataju da nešto nije u redu u društvu gdje mladići i muškarci imaju privilegije, u društvu i kod kuće, koje djevojke i žene nemaju. Oni znaju da sistem treba popravak i žele biti dio pokreta koji će na to ukazati. Jedan mladić u Srbiji je na jednom od sastanaka kluba komentarisao: “Kada postanem otac želim da moja djeca poštiuju moju ženu kao ravnopravnog partnera i želim da 100% budem dio njihovih života.” Obilježavajući Dan očeva i razmatrajući njegovo značenje ja sam pun nade u viziju ovog mladića i mogu samo da kažem da ću se i dalje zalagati da njegova vizija zaživi.

Napisao John Crownover
Programski savjetnik, Inicijativa mladića
CARE International – Balkans

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023