Rad sa mladima je neophodno ulaganje u budućnost cijelog društva.

16 Novembra, 2013 YMI

Realizovano je više od 700 aktivnosti u 30 gradova širom regiona, a program je obuhvatio više od 14 000 mladih ljudi.

Jahorina, 15. novembar 2013 – Konferencija “Mladići kao saveznici u zaustavljanju nasilja: Aktivizmom do transformacije maskuliniteta” jedna je od aktivnosti koje CARE International sprovodi na regionalnom nivou u saradnji sa devet partnerskih organizacija. Sve ove aktivnosti vezane su za rad sa mladićima na promociji rodne ravnopravnosti, nenasilja i zdravih stilova života. Nakon sedam godina uspješnog rada u ovim oblastima, 707 realizovanih aktivnosti u 30 gradova širom regiona, i programa u koje je do sada bilo uključeno oko 14.000 mladih, ova konferencija organizuje se s ciljem da predstavi inovativnu projektnu metodologiju i postignute rezultate, koji se ogledaju u pozitivnim promjenama stavova i ponašanja mladih po pitanju rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja.

Na konferenciji, čija su tema mjere i politike kojima se mladi podstiču na aktivno suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja i svjestan odabir zdravih stilova života, učestvovaće predstavnici i predstavnice institucija i organizacija, kao i donosioci odluka relevantnih za ove oblasti. Konferencija će biti prilika za razmjenu mišljenja, iskustava i znanja, ali i za skretanje pažnje na problem eskalacije nasilja među mladima u regionu, i konstruktivni dijalog o njegovom rješavanju.

Mi zaslužujemo da živimo u boljem društvu. Mladi ljudi, posebno mladići će postati stvarni akteri promjena, ne samo brojke u statistici, lošoj statistici, kao što je visoka stopa nezaposlenosti, procenat počinilaca zločina i nasilja, zloupotrebe droge i alkohola, itd. Mladići i djevojke će ustati i boriti se protiv nasilja i rodne neravnopravnosti u težnji da izgrade bolji život. Zato smo danas ovdje da ponosno kažemo svima: mladići mogu da budu lideri promjena, pozitivnih promjena. Saša Petković, doc. dr, CARE International za Balkan, projektni menadžer.

Pred nama je i dalje mnogo izazova u ovom regionu na polju rješavanja potreba mladih. U ovom postkonfliktnom regionu ima previše mladih ljudi koji doživljavaju nasilje u svakodnevnom životu. Na mladiće se često gleda kao na počinioce i žrtve nasilja, i smatra se da im nedostaju vještine koje su im potrebne za rješavanje sukoba sa kojima se susreću u školi, porodici i zajednici. CARE-ova Inicijativa mladića je fokusirana na izgradnju važnih životnih vještina tokom adolescencije i promovisanje miroljubivijih maskuliniteta koji podržavaju dobrobit i pozitivan stav o zdravlju svih mladih ljudi. Mladići preuzimaju vodeću ulogu u promovisanju ravnopravnijih rodnih normi i rješavanju štetnih poruka o tome šta znači biti muškarac u društvu. Civilno društvo i vlada imaju ulogu da zajedno grade bolji život za mladiće i djevojke u ovom regionu. John Crownover, viši programski savjetnik, CARE International za Balkan

Mladići u ovom regionu danas se suočavaju sa toliko mnogo izazova od nasilja i zloupotrebe alkohola do nezaposlenosti i prevazilaženja nasljeđa sukoba, a mnogi od njih su premladi da bi ih vidjeli. Izbor da im se direktno suprotstave, da se liječe i pruže podršku drugima u liječenju, te da razviju zdravije, nenasilne identitete je hrabar i revolucionaran. Mladići u ovom programu ne mijenjaju samo svoje živote, već stvaraju mogućnosti i prilike za mladiće u cijelom regionu da imaju bolje, ispunjenije živote i da imaju bolje odnose sa ženama i djevojkama u njihovim porodicama i zajednicama. Joseph Vess, viši programski službenik, Promundo USA.

Za sve dodatne informacije, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023