Strateški izvještajni sastanak projekta Inicijativa mladića, 16–20 juli 2013, Baška, Hrvatska

23 Jula, 2013 Regija

CARE i njegovi partneri prisustvovali su strateškom izvještajnom sastanku vezano za projekat Inicijativa mladića, koji je održan na ostrvu Krku u Hrvatskoj.

Sastanak je organizovala dr Mary Pickard, konsultant za međunarodni razvoj iz Kanade zajedno sa Nikoletom Poljak, konsultanticom iz Hrvatske. Cilj sastanka je bio da se procijene radni rezultati projekta Inicijativa mladića u posljednjih 6 godina – da se izvrši pregled dostignuća, praznina i sljedećih koraka u radu sa dječacima i mladićima vezano za rodnu ravnopravnost. Kao rezultat sastanka takođe će biti objavljena publikacija, koja će sadržavati rezultate koje je program ostvario u radu sa mladićima u regionu sjeverozapadnog Balkana. Osim CARE-ovog osoblja angažovanog na projektu i predstavnika partnerskih organizacija iz Beograda, Banjaluke, Sarajeva, Mostara, Zagreba, Kosovske Mitrovice i Prištine, sastanku su takođe prisustovale i brojne zainteresovane strane: predstavnici ministarstava iz svih zemalja uključenih u projekat (ministarstva zadužena za omladinu, obrazovanje i rodna pitanja), Predstavnici CARE Austrija i CARE SAD, kao i predstavnik Instituta Promundo, SAD, dr Gary Barker.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023