“Mi mijenjamo stavove i ponašanja mladića”

13 Decembra, 2012 YMI

Promovisanje pozitivnih rodnih normi, zdravih stilova života i nenasilnog ponašanja kod mladića na zapadnom Balkanu u sklopu druge bh. konferencija “Budi muško – mijenjaj pravila”.

U hotelu “Holiday Inn” u Sarajevu danas se održava konferencija pod nazivom “Budi muško – mijenjaj pravila”. Cilj konferencije je podizanje svijesti o ulozi mladića u rodnoj ravnopravnosti i promovisanja novih društvenih normi u vezi sa maskulinitetom koja je fokusirana na podršku mladićima u procesu odrastanja u muškarce 21. vijeka.

Nasilje nastavlja da bude dio svakodnevnog života za mnoge mladiće u Bosni i Hercegovini. Mediji i dalje ukazuju na nove slučajeve interpersonalnog i rodno uslovljenog nasilja. Nedavno objavljeni izvještaji iz Evrope, koje su sačinili WHO i ESPAD, ističu postojanje rodnozasnovanih razlika u svijesti i ponašanju mladića. Podaci ukazuju na to da je veća vjerovatnoća da će sami mladići biti uključeni u interpersonalno nasilje (i kao žrtve i počinioci), samopovređivanje (samoubistvo), i saobraćajne nesreće, djela koja predstavljaju tri vodeća uzroka smrti među mladićima u Evropi.

Feđa Mehmedović, projektni koordinator projekta “Mladići kao saveznici u prevenciji rodnozasnovanog nasilja na zapadnom Balkanu” u Asocijaciji XY kazao je da je ovaj projekat jedan od rijetkih čiji su rezultati mjerljivi kroz konkretne promjene u stavovima i ponašanjima među mladićima koji su uključeni u aktivnosti.

Kroz formativno istraživanje i prikupljanje podataka o procjeni uticaja, inicijativa mladića dala je značajan doprinos znanju o stavovima i ponašanju mladića. Osnovni rezultati istraživanja sprovedenog u 2012. dodatno su naglasili važnost pojedinih pitanja koje Inicijativa mladića obrađuje putem svojih radionica i kampanje “Budi muško” uključujući i siguran seks i prevenciju nasilja među mladićima i nad djevojkama i ženama. Jedan od rezultata predstavljenih u Studiji slučaja 2012. jeste da među mladićima postoje i snažni negativni stavovi prema homoseksualcima.

Takođe, mladići su seksualno aktivni u ovom starosnom dobu, ali imaju ograničeno razumijevanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, a 23% ispitanih muškaraca smatra prihvatljivim da istuče ženu.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023