Održan stručni skup u Rijeci

6 Novembra, 2012 YMI

Ova aktivnost je veoma bitna jer na taj način stičemo nove partnere i pokazujmo im nove strategije za rad sa mladima. Stoga smo mi u omladinskoj organizaciji Status:M odlučili da organizujemo stručni skup za profesore, sadržajno vrlo sličan onom koji je održan u Zagrebu, Osijeku i Splitu tokom godine. Ovog puta grad domaćin skupa je Rijeka.

Stručni skup je održan u prostoru Agencije za odgoj i obrazovanje, a organizovan je u saradnji sa organizacijom CARE International i Agencijom za odgoj i obrazovanje, i trajao je puna dva dana (04. i 05. septembra).

Stručnom skupu je prisustvovalo više od 20 radnika iz obrazovnog sektora – kao što su profesori/nastavnici, pedagozi i psiholozi…

Tokom ova dva dana učesnicima stručnog skupa je bliže predstavljen način implementacije programa Inicijativa mladića, a ono što je ostavilo posebno jak utisak na njih su svjedočanstva korisnika programa o uticaju programa, te činjenica da neki korisnici danas aktivno učestvuju u radu Statusa:M. Tako su, za vrijeme prikazivanja načina sprovođenja radionica, svoja iskustva podijelili mladići koji su prošli kroz cjelokupni program, te su svojim govorima iznenadili i inspirisali na pozitivan način sve prisutne.

Reakcije učesnika bile su fantastične te su svi odreda bili oduševljeni, ali moram reći da to nije naš zaključak zasnovan na subjektivnim opažanjima članova organizacije Status:M, već je zasnovan na bazi upitnika za evaluaciju koji su popunili svi učesnici po završetku stručnog skupa, u kojima su se nalazili komentari poput “Naučno zasnovano, vrlo interaktivno, zabavno, inovativno. Samo mali broj programa ovo ima, a vi to radite veoma uspješno i toliko ste predani tom radu; Bilo je odlično! Ja sam prezadovoljna i iako je stručni skup trajao puna dva dana, ni u jednom trenutku mi nije bilo dosadno, naprotiv, ne sjećam se kada je posljednji put neko uspio da zadrži moju pažnju dva dana zaredom :)”.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023