Forum teatar u Kosovskoj Mitrovici kao deo kampanje o mentalnom zdravlju

5 маја, 2020 Vesti

Forum teatar je deo kampanje „Jesi OK?“ koju podržava CARE Balkans.

Ova vrsta teatra je odlična prilika da se publika uključi u aktivno učešće i izražavanje mišljenja i stavova. Kampanja „Jesi OK?“ predstavlja veoma važnu stvar u društvima. Mentalno zdravlje je tema o kojoj treba razgovarati i uključiti se u aktivnosti vladinih ili nevladinih organizacija. Stoga je Omladinski edukativni klub Sinergija odlučio da organizuje igru uloga koja se odnosi na temu mentalnog zdravlja.

Pozorišna grupa BMK Kosovska Mitrovica 5. marta izvela je 12. predstavu „Poremećeni“ u prostorijama Centra građanske energije (CEC). Ono što karakteriše ovu predstavu je Forum teatar, gde su glumci razgovarali sa publikom o osećaju odbačenosti i stigme koji postoje u društvu u vezi sa ljudima koji imaju određene mentalne probleme. Glumačka ekipa koju čine Angelina Spasić, Nevena Petronijević i Branislav Stanković, uverljivo je predstavila probleme sa kojima se suočavaju ljudi koji boluju od određenih mentalnih problema – bipolarnog poremećaj, emotivnog razdora i hipohondrije. Publika je na trenutke mogla da se nasmeje, ali opšti utisak je da se na mentalno zdravlje i dalje ćuti.

Porodica koja se sastoji od tri člana pokazuje pravi problem pred društvom. Otac, majka i ćerka imaju potrebu da izraze svoje osećaje prema ovoj temi i da razgovaraju o mentalnom zdravlju. Biti skriveni i tihi nije njihovo rešenje. Ova porodica želi da se suoči sa svetom. Dakle, predstavnici ove porodice pokazuju da nije sramota imati bipolarni poremećaj, emotivni razdor i hipohondriju. Imati mentalnu bolest nije problem. Pravi problem je ćutati o tome. Mora da postoji potreba za diskusijom o ovim problemima i za pronalaženje načina za njegovo rešavanje. Poruka ovog Forum teatra je važna zbog pitanja „Jesi OK?“ i poziv za prihvatanje ljudi sa mentalnim bolestima i pokušaj da im se pomogne. Ova vrsta teatra nas uči da stigma može da uništi Poremećene

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative) : “Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu” koji je podržan od Oak fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE International Balkans.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023