Faza III (2013 – 2016): Inicijativa mladića (YMI), regionalna komponenta

Naziv projekta

Inicijativa mladića – dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu.

Opis projekta

Dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu ili projekt Inicijativa mladića (YMI) oslanja se na CARE-ove sveobuhvatne i programske napore u borbi protiv interpersonalnog i rodno uvjetovanog nasilja kao i na poboljšanju rodne ravnopravnosti u regiji. Projekt Inicijativa mladića implementiran je u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji i Hrvatskoj bio je usmjeren na mladiće s ciljem izgradnje njihovog znanja i stavova o rodnoj ravnopravnosti i zdravim životnim stilovima kao i na smanjivanju razine rodno uvjetovanog nasilja. Program rodno transformativnih životnih vještina (Program M) nalazio se u središtu ovog projekta. Projekt je imao za cilj širenje i integraciju ranijih dostignuća u vezi s implementacijom Programa M putem ciljanog zagovaranja i bliske suradnje s ministarstvima obrazovanja, javnim agencijama za rodnu ravnopravnost, akademskim institucijama, srednjim školama, edukatorima/cama, medijima i drugih zainteresiranim stranama. Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je uvođenje Programa M u nastavni plan i program i stjecanje službene akreditacije za obrazovanje profesora/ica. S ciljem poboljšanja ovog procesa, CARE je za cilj imao uvođenje Programa M u odabrane srednje stručne škole u regiji i identifikaciju saveznika među profesorima/cama, koji/e će djelovati kao treneri/ce trenera/ica (ToT). Kako bi se došlo do edukatora/ica u njihovim ranim fazama karijere, ovaj projekt je ciljao na studente/ice na fakultetima koji/e se obrazuju za buduće profesore/ice. Pored toga, lideri/ce romskih zajednica, Aškalija i Egipćana i predstavnici/e drugih nevladinih organizacija su bile uključene u jačanje kapaciteta.

CARE-ove lokalne partnerske organizacije su sve više prepoznate kao ključni faktori od strane javnih aktera u područjima uključivanja muškaraca, rada s mladima i rodne ravnopravnosti. Uz podršku ovog projekta, partneri su pokrenuli kampanje posebno usmjerene mladima, ali također očevima, muškarcima skrbnicima, trenerima i drugim muškim uzorima, čime se unapređuje njihovo znanje i stavovi o rodnoj ravnopravnosti i roditeljstvu u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja u obitelji. Projekt se uglavnom oslanja na korištenje društvenih medija, ali će također uključiti i tradicionalne medije.

CARE-ov strateški pristup je suradnja s lokalnim partnerskim organizacijama i sistematsko jačanje njihovih kapaciteta. Ovaj projekt je podržao napore CARE-ovih partnera da postanu državni resursni centri u pogledu rodne ravnopravnosti. Lokalni partneri su proveli istraživanja i promovirali dobre prakse i debate o politikama s ciljem uključivanja dječaka i muškaraca u pitanje rodne ravnopravnosti i davanja doprinosa smanjenju rodno uvjetovanog nasilja. Projekt se nastavlja kako bi se i dalje ulagali napori za zagovaranje ulaskom u partnerstvo s Medijskom organizacijom jugoistočne Evrope (SEEMO).

Opći cilj

Poboljšanje rodne ravnopravnosti i smanjenje interpersonalnog i rodno uvjetovanog nasilja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Albaniji i na Kosovu.

Svrha ovog projekta je bilo povećanje razumijevanja zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova među dječacima i muškarcima (djevojčicama i ženama) koji sudjeluju u Programu.

Poboljšanje rodne ravnopravnosti i smanjenje interpersonalnog i rodno uvjetovanog nasilja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Albaniji i na Kosovu.

Svrha ovog projekta je povećanje razumijevanja zdravih, nenasilnih i rodno ravnopravnih životnih stilova među dječacima i muškarcima (djevojčicama i ženama) koji sudjeluju u Programu.

Lokacija

Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo i Albanija.

Partnerske organizacije
 • Perpetuum Mobile
  Institut za razvoj mladih i zajednice,
  Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • E8
  Centar za promociju zdravih stilova života
  Beograd, Srbija
 • PEN
  Mreža vršnjačkih edukatora
  Priština, Kosovo
Donatori
Austrijska razvojna agencija
OAK Fondacija
Trajanje
36 mjeseci: 1. prosinac 2013 – 30. studeni 2016.
Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023