Koordinator za mlade Asocijacije XY, Amer Džekman: Vršnjačka edukacija uz sveobuhvatan pristup i program Y mogu smanjiti vršnjačko nasilje u školama

19 veljače, 2020 Program Y, YMI

„Budi muško klub i fakat cure Sarajevo” predstavlja organizovani klub mladih ljudi koji djeluje pri Asocijaiji XY a okuplja veliki broj članova i članica koji već dugi niz godina na ovaj način stiču životne vještine i kompetencije koje im osiguravaju lakši i zdraviji ulazak u svijet odraslih.

Amer Džekman

Budi muško klubovi širom Bosne i Hercegovine su dio projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative) : “Promoviranje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, koji je podržan od Vlade Švicarske, OAK fondacija, Austrijske razvojne agencije i CARE International Bosna i Hercegovina.

Kako navodi koordinator za mlade Asocijacije XY Amer Džekman, klub mladića i djevojaka uveliko radi na kreiranju i implementaciji aktivnosti planiranih za ovu godinu.

“Mladi iz Budi muško kluba i fakat cura Sarajevo trenutno rade na kreiranju on-line kampanje za Dan zaljubljenih, putem koje otvaramo virtualni dijalog sa mladima o zdravim I nezdravim odnosima, nasilju u vezama i društvenim stereotipima koji generiraju nejednakosti. Potrudićemo se da u ovoj godini napravimo i susrete vršnjačkih edukatora i edukatorica sa drugim BM klubovima širom Bosne i Hercegovine, najviše sa onima koji su tek formirani kao što je BMK Zenica i kao što je BMK Brčko. Ova ideja je potekla od mladih,  vršnjačkih edukatora na Kampu liderstva koji je održan prošle godine na Sutjesci. Ono što su prepoznala istraživanja koja smo provodili, mladi su potvrdili – da je najbolji način edukacije kada provedu određeno vrijeme jedni sa drugima i razmjenjuju iskustva i mišljenja naročito kada je riječ o vršnjačkoj edukaciji. I u ovoj godini u Zubotehničkoj školi Sarajevo i Petoj gimnaziji Sarajevo nastavljamo sa radionicama vršnjačke edukacije a poseban naglasak će biti na regrutovanju novih članova i članica”, kazao je Džekman.

Sve radionice koje se implementiraju u školama kreirane su metodologijom čiju osnovu predstavlja naučno utemeljeni program Y, koji je dobio nagradu za jedan od 12 najboljih evropskih programa za rad sa mladima.

„Program Y je izvor svih tematskih cjelina koju naši mladi implementiraju u srednjim školama. Nakon svakog ciklusa radionica razgovaramo sa vršnjačkim edukatorima kako bismo dobili povratnu informaciju o tome što bi se dalo unaprijediti tokom implementacije radionica.  Tematske cjeline, znanje i vještine koji se prenose učenicima ostaju iste kao što su u Programu Y, samo što radimo na kreativnosti u toku realizacije kako bi bile zanimljive učenicima”.

„U školi više ne postoji otpor prema ovim temama i ovakvoj vrsti edukacije jer su i nastavnici prepoznali benefite ovakvog načina rada sa djecom. Vršnjačka edukacija je sastavni dio našeg sistema. Kada je riječ o roditeljima, kroz roditeljske sastanke su predstavljene aktivnosti koje se dešavaju u školi a poseban fokus je na vršnjačkoj edukaciji. Samim tim što nije bilo negativnih primjedbi smatram da su zadovoljni kada im djeca prenesu iskustva sa radionica i kada govore o temama koje su imperativ vremena u kojem živimo”.

Direktorica Zubotehničke škole, Elvira Jašarbašić

„Svake godine dolazi smjena generacija i svaka generacija mladih ljudi u određenom periodu ima nešto što im je „cool”. Mi pokušavamo da koristimo savremene kanale komunikacije kako bismo im prezentovali teme koje se generalno tiču zdravih životnih stilova. Tu spada prevencija nasilja, pubertet i psiho fizčki razvoj mladih ljudi, mentalno zdravlje, spolno prenosive infekcije, prevencija upotrebe psihoaktvnih supstanci kao i gender pitanja- rod i spol. Mladi ljudi uz vršnjačke edukatore odrastaju uz tematske cjeline koje su u potpunosti prilagođene njima. Na taj način dobiju informacije i stiču vještine koje ih čine jačima za sve životne izazove”, pojašnjava Džekman.

Vršnjačka edukacija predstavlja jedan od najboljih metoda prenosa informacija u školama jer u razredu stoji mlada osoba koja na jako zanimljiv način uključuje ostale učenike i učenice i prenosi određena znanja.

„Ali ne samo znanje, već sve radionice imaju potencijal unapređenja postojećih i razvoja novih životnih vještina kod učesnika, što je ključni preduslov za prevenciju nasilja i promociju zdravih životnih stilova. Znanje bez vještina, bez životnih kompetencija neće biti u potpunosti iskorišteno kao kod onih mladih ljudi koji imaju jedno i drugo”, pojašnjava Džekman.

Uprave projektnih škola, nastavnici i nastavnice u potpunosti podržavaju saradnju sa Asocijacijom XY.

„Konstantno dobijamo pozive iz osnovnih i srednjih škola koje žele da naši vršnjački edukatori održe radionice i za njihove učenike. Što znači da je ova praksa prepoznata kao jedna od onih pomoću kojih mladi ljudi brže i bolje uče”.

Vršnjačka edukacija ima veliki uticaj na mlade ljude i može smanjiti nasilje u školi.

„Vršnjačka edukacija može uticati na probleme koji se dešavaju u školama, ali ona nije dovoljna. Pored vršnjačke edukacije, potrebna je uključenost i cijele škole, roditelja i nevladinih organizacija kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup, naravno uz program koji može osigurati kvalitet u edukaciji kao što je Program Y”, zaključuje Džekman.

#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #ProgramE #SvicarskauBiH #AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023