Pjesma i spot kluba “Budi muško” posvećena ženama

9 ožujka, 2017 YMI

Klub “Budi muško” Sarajevo umjesto cvijeta, ženama i djevojkama u BiH poklonio je pjesmu kojom afirmišu mladiće i muškarce da se usprotive rigidnim društvenim normama koje su predispozitor neravnopravnosti.

U saradnji sa CARE International, Balkans, Perpetuum mobile i Snagom mladih, a uz podršku Švicarske vlade, OAK Fondacije i CARE Njemačka-Luksemburg, Asocijacija XY je organizirala dvodnevnu konferenciju koja je održana 7. i 8. marta u Sarajevu, a bila je namijenjena najaktivnijim mladim ljudima koji se svakodnevno bore i zalažu za rodno ravnopravno društvo, oslobođeno svih vidova stigmatizacije, diskriminacije i nasilja.

Konferencija čiji naziv je “Budi muško – mijenjaj pravila” okupila je mladiće i djevojke iz Sarajeva, Mostara i Banje Luke, a sa ciljem da otvoreno govori o tome šta ih motivira da budu agenti društvenih promjena, da se suprotstave ustaljenim i štetnim stereotipima i da vlastitim primjerom, potaknu šire društvene promjene od kojih će korist imati svi građani Bosne i Hercegovine.

“Konferencija ‘Budi muško’ je organizovana povodom obilježavanja Dana žena, jer smatram da je to odlična prilika da skrenemo pažnju na položaj žena kako u BiH tako i u Svijetu. Osim toga Članovi Budi muško klubova Sarajevo, Mostara i Banje Luke su predstavili svoje aktivnosti iz lokalne zajednice i razmijenili iskustva”, kazao je koordinator kluba “Budi muško” Amer Džekman.

Prema riječima lidera programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića borba za rodnu ravnopravnost ne treba biti rezervirana za jedan ili dva dana u godini.

“Često, o nastojanjima pojedinaca i pojedinki da učine ovo društvo boljim i ravnopravnijim, čujemo/čitamo u periodu kada se obilježavaju važni međunarodni datumi kao što su 8. mart, 16 dana aktivizma i slično, no činjenica je da ova borba traje svakodnevno i da postoje osobe koje svakodnevno doprinose razvoju društva koje poštuje i prakticira principe rodne ravnopravnosti”, kazao je Mehmedović i dodao: “Posebno je važno naglasiti da su okupljeni mladi ljudi volonteri i aktivisti koji svoje slobodno vrijeme koriste za dobrobit svih. Pri tome niko od njih nije plaćen za ono što radi, već se radi o isključivo volonterskom doprinosu. To su mladi ljudi koji se suprotstavljaju negativnim društvenim trendovima (upotreba alkohola, duhana, droga I nasilja) te motiviraju svoje vršnjake da žive zdrav I kvalitetan život. To su mladi ljudi koji 3 od sedam dana u sedmici, posvećuju društvenim pitanjima i razvoju boljeg društva”.

Koordinatorica kluba “Budi muško” Adna Kalajdžisalihović kaže da su događaji poput ove konferencije bitan korak u povratku na ljubav kao osnovnu emociju koja preovladava u čovjeku.

“Budi muško konferencija je svojevrsna posveta svim snažnim ženama i jednako snažnim muškarcima koji iz dana u dan skidaju okove koji ograničavaju njihovu individualnost, kreativnost i otvorenost, ali i omogućava beskrajne mogućnosti upoznavanja, saživljavanja i pripadanja”, kazala je Kalajdžisalihović.

Konferenciju je organizovana u okviru projekta “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladim u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa-Inicijativa mladića“, koji Asocijacija XY implementira u saradnji sa partnerima iz Banja Luke i Mostara, ali i drugih gradova širom BiH i regije.

Supported by

© Young Men Initiative - All rights reserved - 2023